שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
1.4.2020

בעקבות פניית המוקד: הצבא מודיע כי היתרי השהייה של ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם יחודשו אוטומטית עד ליום 13.4.2020

ביום 23.3.2020 שלח המוקד פנייה לצבא בנוגע לאזרחים ותושבים ישראלים אשר מרכז חייהם הוא ברצועת עזה ואשר תוקף ההיתר לשהייתם ברצועה פג או עומד לפוג. המוקד ביקש, כי הצבא יבהיר אם בכוונתו לחדש אוטומטית את היתריהם של אלו הנמנים עם אוכלוסייה זו ואשר אינם יכולים לפעול עתה לחידושם בשל סגירת מחסום ארז על רקע התפשטות מגפת הקורונה.

ביום 1.4.2020 השיב הצבא כי בכוונתו להאריך את "היתריהם של כל בעלי תעודת הזהות הישראלית הנמצאים ברצועת עזה מכוח קריטריון 'משפחות חצויות' עד ליום 13.4.2020". עוד נמסר כי בסמוך לתום התקופה, ייבחן הצורך בהארכה נוספת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב