שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
7.4.2020

המוקד לצבא: יש לפתוח לאלתר את מחסום שייח' סעד למעבר תושבי הקבע המתגוררים בשכונה; המשך סגירתו מעמיד את בריאותם וחייהם בסכנה

ביום 6.4.2020 פנה המוקד לצבא בבקשה דחופה בעקבות סגירת מחסום שייח' סעד, המוצב בתפר שבין הכפר ג'בל מוכבר – אותו סיפחה ישראל לשטחה המוניציפלי של ירושלים – לשכונת שייח' סעד – שלא נכללה בשטח המסופח ונותקה מירושלים המזרחית באופן מלאכותי, באמצעות חומת ההפרדה. שכונת שייח' סעד מהווה המשך רציף של ג'בל מוכבר, ומתגוררים בה כחמש מאות תושבי ירושלים המזרחית המחזיקים בתעודות זהות ישראליות. בשייח' סעד אין מכולת, מאפייה או מרפאה והתושבים תלויים כמעט לחלוטין בעיר ירושלים, בה הם עורכים קניות, לומדים, עובדים ומקבלים טיפול רפואי.

בטרם הוטלו הגבלות תנועה בשל התפשטות נגיף הקורונה, נהגו תושבי הקבע הגרים בשייח' סעד לעבור במחסום מדי יום, וגם לאחר מכן, התאפשר להם לעבור בו למטרות מוּתרות. ואולם, המחסום נסגר בפניהם ביום 4.4.2020, ללא התראה מוקדמת, וכעת לא מתאפשר להם להגיע לירושלים לצרכים חיוניים ומותרים, כגון רכישת מזון וקבלת טיפול רפואי. המדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכותם לכבוד ולחופש תנועה, ומעל לכל, בזכותם לחיים ולשלמות הגוף.

המוקד הבהיר כי אם לא יפתח המחסום בהקדם, הוא ישקול לפנות לבג"ץ בעניין.

* בהמשך אותו החודש נפתח מחסום שייח' סעד למעברם הסדיר של תושבי ירושלים המזרחית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב