שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
11.5.2020

במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים ומוחזקים במתקניו

במסגרת פעילותו לקידום זכויותיהם של קטינים פלסטינים מהגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראליים, פנה המוקד לשב"ס ביום 4.5.2020, כבעבר, בבקשה לפי חוק חופש המידע, לקבל נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כביטחוניים ומוחזקים במתקני הכליאה שלו.

ביום 10.5.2020 התקבלה תשובת שב"ס, בצירוף טבלת נתונים, המוצגת להלן, עבור החודשים פברואר-אפריל 2020 (המדובר, כתמיד, בנתון לגבי נקודת זמן מסוימת בחודש). מתשובת שב"ס עולה, כי בפברואר הוחזקו במתקני שב"ס בין 193 ל-196 קטינים פלסטינים המסווגים כביטחוניים (בתשובה לא ניתן נתון כאשר מספר הקטינים בקטגוריה הוא פחות מ-3, ועל כן הסיכום מוצג כטווח); במרץ החזיק שב"ס בין 176 ל-181 קטינים; באפריל החזיק שב"ס בין 167 ל-174 קטינים. כל הקטינים הפלסטינים שהיו עצורים או כלואים בתקופה האמורה הינם בנים, ומרביתם בני 18-16. רובם הוחזקו בבתי הכלא דמון ומגידו, הנמצאים בשטח ישראל, ובכלא עופר שבגדה המערבית. עוד עולה, כי רוב הנערים הוחזקו במעצר (בין אם לצורכי חקירה ובין אם בהמתנה למשפטם או לגזר דינם), וכי בין רבע לשליש ריצו עונשי מאסר. במענה מובהר, כי בתקופה האמורה לא נמצא שהוחזקו קטינות, קטינים עד גיל 14 וקטינים תושבי רצועת עזה.

במענה לא סופקו נתונים לגבי קטינים במעצר מנהלי. בבירור טלפוני שערך המוקד, מסר שב"ס כי בכל אחד מהחודשים, הוחזקו פחות משלושה קטינים במעצר מנהלי ועל כן לא נמסרו נתונים.


מצבה הסטורי עצורים/אסירים בטחוניים קטינים לפי כלא, מין ותושבות
מחוז יחידה גיל מגדר תושבות  
02/2020 03/2020 04/2020
עצור שפוט עצור שפוט עצור שפוט
דרום שיקמה מ-16 עד 18 זכר יו'ש         *  
מרכז בימ`ר י-ם מ-14 עד 16 זכר מזרח י-ם 4   *   *  
    מ-16 עד 18 זכר מזרח י-ם 6   *   9  
        יו'ש            
  בימ`ר מגן-ניצן
מ-14 עד 16 זכר מזרח י-ם            
    מ-16 עד 18 זכר מזרח י-ם *          
        יו'ש *          
  עופר מ-14 עד 16 זכר יו'ש 10   6   5  
    מ-16 עד 18 זכר יו'ש 41   37 3 34 *
צפון בימ`ר קישון מ-16 עד 18 זכר יו'ש *       3  
  דמון מ-14 עד 16 זכר מזרח י-ם 4 4 4 6 * 5
        יו'ש 4   4   4  
    מ-16 עד 18 זכר מזרח י-ם 13 11 16 11 13 14
        יו'ש 22 10 27 8 25 4
  מגידו מ-14 עד 16 זכר יו'ש 3   * * * *
    מ-16 עד 18 זכר מזרח י-ם     *   *  
        יו'ש 27 31 26 23 22 22
  צלמון מ-16 עד 18 זכר יו'ש            
סה"כ 134 56 120 51 115 45
 

* כוכבית מסמנת שמדובר בנתון שמספרו פחות מ-3, דהיינו בקטין אחד או שניים.

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב