שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בית דין אסר לגרש מירושלים פלסטינית שבנה ביצע פיגוע דקירה
עיתונות | 26.5.2018 | עמירה הס
הדיין קבע כי אין ראיות שמעידות כי האם ידעה על כוונות בנה, וכי אין להשתמש בשלילת רישיון שהייה כאמצעי ענישה או הרתעה. לפי בית הדין: "מדובר בענישה קולקטיבית פסולה"
עדכונים
7.1.2019
בית המשפט לעניינים מנהליים דוחה את ערעור המדינה וקובע: לא ניתן לגרש מטעמי "הרתעה", "ענישה" או "אחריות הורית" אֵם שבנה נחשד בביצוע פיגוע, ואילו היא אינה נחשדת בדבר. החלטת שר הפנים חייבת "להיות מבוססת על שיקולים ממין העניין"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב