שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

רישום ילדים בשטחים

(3-1 מ-3)
  מסמכים (60)     תיקים (3)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףרישום ילדה במרשם האוכלוסין בשטחים: המקרה של א"מ
2 מסמכים | תאריך עדכון : 15.5.2011
א"מ, בתו של מ"מ, פלסטיני הרשום במרשם האוכלוסין בשטחים, נולדה בירדן. ביוני 2006 פנה אחיו של מ"מ למשרד הפנים הפלסטיני בחברון והגיש בקשה לקבלת רישיונות ביקור עבור מ"מ ובני משפחתו לצורך רישום ילדיו, ובהם א"מ, שעמדה להגיע בתוך ימים ספורים לגיל 16, גיל הסף לרישום ילדים. הבקשה סורבה בשל החרם שהטילה בשעתה ממשלת ישראל על הרשות הפלסטינית. המוקד להגנת הפרט פנה ליועץ המשפטי בגדה המערבית בבקשה שיתערב בנעשה...
רישום נער בן 16 שנים במרשם האוכלוסין הפלסטיני: המקרה של ע"ק
4 מסמכים | תאריך עדכון : 7.5.2008
ע"ק, פלסטיני תושב ירדן, ביקש להיכנס לגדה המערבית עם ילדיו כדי לרשום את בנו בכורו במרשם האוכלוסין הפלסטיני. במסגרת הסכם הביניים שנחתם בין ישראל לאש"ף הועברה הסמכות לרישום ילדים לרשות הפלסטינית בתנאי שגילו של הילד מתחת ל-16 ולפחות אחד מהוריו הוא תושב השטחים. למרות העברת הסמכות נותרה בתוקפה הדרישה הישראלית לפיה כתנאי לרישום במרשם האוכלוסין יהיה הילד נוכח פיזית בשטחים בעת הרישום. עם פרוץ האינתיפאדה...
רישום ילד במרשם האוכלוסין בשטחים לאחר גיל 16: המקרה של ע"ד
2 מסמכים | תאריך עדכון : 27.8.2007
בשנת 1996, בעקבות הסכם הביניים, החלה הרשות הפלסטינית לרשום במרשם האוכלוסין ילדים של תושבי השטחים שטרם מלאו להם 16 שנים. ישראל התנתה את הרישום בנוכחות הילד בשטחים בעת הרישום. החל מאוקטובר 2000 הקפיאה ישראל את האפשרות לקבל רישיונות ביקור לשטחים, ובכלל זה רישיונות ביקור לצורך רישום ילדים. בשנת 2005, ובעקבות סדרת עתירות שהגיש המוקד לבג"ץ, ריככה ישראל את מדיניותה והודיעה כי תתיר ביקורים לצורך רישום...mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב