שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

חוק לוחמים בלתי חוקיים

(20-1 מ-47)
  מסמכים (47)     תיקים (4)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף9.3.2020
ממענה לבקשה על פי חוק חופש המידע: ישראל כולאת כיום 437 פלסטינים במעצר מנהלי ללא משפט; 103 מתוכם מוחזקים ברציפות זה למעלה משנה
18.7.2019
ממענה לבקשה על פי חוק חופש המידע: ישראל כולאת כיום 456 פלסטינים במעצר מנהלי ללא משפט; 137 מתוכם מוחזקים לתקופה העולה על שנה
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק  |  28.3.2016
תיקון הוראת השעה לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים משנת 2002, שמטרתו לאפשר את החזקתם בישראל של כוחות אויב שהשתתפו בפעולה נגדה ואינם נמנים על צבא סדיר. בין השאר מרחיב התיקון את מעגל המוסמכים להכריז על אדם כ"לוחם בלתי חוקי" ולהורות על כליאתו הזמנית. התיקון קובע כי המוסמך להוציא את צו הכליאה יהיה תת אלוף, במקום הרמטכ"ל, וכי הכלוא יוכל לטעון נגד הצו לפני קצין בדרגת סרן, במקום סגן אלוף. כן הוארכה הת...
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
28.12.2014
מתשובת הצבא למוקד עולה: 159 עצורים הועברו מרצועת עזה לתחומי ישראל במהלך המלחמה המכונה "מבצע צוק איתן"
14.2.2011
לאחר שלוש ביקורות שיפוטיות וערעורים שנדחו: הצבא ביטל צו כליאה שהוצא כנגד עזתי מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
ביטול צו כליאה מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חקיקה צבאית  |  8.2.2011
ביטול צו כליאה שהוציא האלוף טל רוסו. צו הביטול מורה על שחרור כלוא מעזה שהוחזק בכלא מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.
עמ"ם 6409/10 - ע' נ' מדינת ישראל החלטה
פסיקה / עליון  |  6409/10  |  14.9.2010
החלטת בית המשפט העליון בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את צו כליאתו של תושב עזה בהתאם לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. הערעור נדחה. השופט קובע כי החומר החסוי העדכני שהוצג בפניו מעיד על המשך פעילות ארגונית במסגרת החמאס על אף שהמערער מצוי מאחורי סורג ובריח וכי המסוכנות שנשקפת ממנו לביטחון מדינת ישראל לא נמוגה. השופט מציין כי רשויות המדינה ימשיכו לבחון ולשקול מדי חודש את ח...
מ"ת 44444-07-10 - מדינת ישראל נ' ע' החלטה
פסיקה / מחוזי  |  44444-07-10  |  19.8.2010
החלטת בית המשפט המחוזי בביקורת שיפוטית על כליאתו של תושב עזה בהתאם לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה אושר. השופט כותב כי בחן את המידע שהציג השב"כ, בכללו גם מידע חדש שהתקבל לאחר הביקורת הקודמת ובעקבות הערעור שהגיש המשיב לבית המשפט העליון, ומן המידע עולה כי מסוכנות הכלוא שרירה וקיימת וכי שחרורו בעת הזאת עלול להוליך לשילובו המחודש במערך הפעילות של החמאס ברצועת עזה. השופט מציין כי בא כוח...
תל"פ 40211-03-10 - מדינת ישראל נ' טארק החלטה
פסיקה / מחוזי  |  40211-03-10  |  21.4.2010
החלטת ביהמ"ש המחוזי לשחרר עצור מעזה שהיה כלוא 11 חודש מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה הוצא ערב שחרורו של האיש מהכלא לאחר ריצוי גזר דין באפיק הפלילי. ביהמ"ש קובע כי יש לשחרר את העצור, הכלוא למעלה משש שנים, כיוון שגם צו מעצר מכוח החוק "אינו יכול להימשך ללא סוף", וכיוון שמשך הזמן שחלף מהוצאת הצו מהווה שיקול רלוונטי ובעל משקל במסגרת הביקורת השיפוטית על נחיצות המשך המעצר. השופט מדג...
נוהל הטיפול בלוחמים בלתי חוקיים (לב"חים)
נוהל  |  26.1.2010
נוהל צבאי שהתקבל במוקד להגנת הפרט ובו הכללים שעל פיהם חייב הצבא לפעול כשהוא מבצע מעצרים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הנוהל יחול החוק אך ורק כאשר העצור נמצא בשטח ישראל, גם אם נתפס מחוצה לו. הטיפול בעצורים הנתפסים מחוץ לשטח ישראל ועד שיובאו אליו יוסדר על פי האמור במסגרת פקודת מבצע, או על פי תכנית פעולה אחרת. בנוסף מתייחס הנוהל לבעלי סמכויות המעצר, לשימוע ולביקורת השיפוטית שיש לערו...
עמ"ם 6409/10 - ע' נ' מדינת ישראל ערעור
ערעור  |  6409/10  |  9.1.2010
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את צו כליאתו של תושב עזה בהתאם לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. המוקד טוען כי בית המשפט העליון קבע כי יש לנקוט משנה זהירות בעת הוצאת צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים כנגד אדם שהורשע בדין וסיים לרצות את מאסרו; כי סוג הראיות ומהות הראיות שהוצגו בפני בית המשפט לא הובאו לעיון הכלוא; וכי בית המשפט קבע כי "לשם מעצר ארוך טווח לפי חוק...
Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detention
אקדמי  |  19.11.2009
מאמר הסוקר את אופני ההתמודדות של דמוקרטיות שונות עם הקושי המשותף הכרוך בהוכחת חשדות כנגד חשודים בטרור בד בבד עם הצגתם במהלך שימוע: בעוד שהליך ההוכחה מחייב ממשלות להגן על מידע מודיעיני רגיש, ההימנעות מחשיפת ראיות בפני חשודים פוגעת לכאורה בהגינות ההליך המשפטי. סקירה זו ממחישה שהמודלים שמאמצות דמוקרטיות החולקות יסודות משפטיים משותפים מבטאים השקפות שונות ביחס לזכות להליך משפטי הוגן, וכן שיעילותם של...
ללא משפט: מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
דוח המוקד  |  14.10.2009
דו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הדו"ח, במועד פרסומו כלואים בבתי הכלא הישראליים 335 פלסטינים ללא משפט. לעצירים אלה אין אפשרות להתגונן כראוי ולהפריך את הטענות נגדם או להציג ראיות חלופיות, כיוון שברובם המכריע של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ, הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו....
דוח בנושא מעצרים מנהליים - תגובת משרד המשפטים
נייר עמדה  |  8.9.2009
תגובת המחלקה לזכויות אדם וקשרי חוץ במשרד המשפטים לדו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.
26.8.2009
באופן מפתיע, לאחר למעלה מ-6 ו-7 שנים בכלא, שוחררו שני פלסטינים מרצועת עזה, שהוחזקו בישראל מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים: השניים נעצרו בשנים 2002 ו-2003 במעצר מינהלי, ולאחר יישום תכנית ההתנתקות, הוציא הרמטכ"ל צו כליאה נגדם מתוקף החוק
צו כליאה מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חקיקה צבאית  |  18.8.2009
צו כליאה שהוציא האלוף טל רוסו מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, המצווה על המשך כליאתו של אסיר מעזה שסיים לרצות את עונשו. הצו הוצא "כיוון שיש יסוד סביר להניח [...] שהכלוא הוא לוחם בלתי חוקי כמשמעו בחוק וכי שחרורו יפגע בביטחון המדינה".
8.4.2009
נדחה ערעור של המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, לאשר צו כליאה לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, שהוצא כנגד פלסטיני מעזה במהלך המלחמה בעזה: ביהמ"ש העליון קבע, כי למרות שנפלו פגמים בהליך הכליאה, החומר החסוי שהציגה המדינה מצדיק את הצו
עמ"ם 1510/09 - עתאמנה נ' מדינת ישראל החלטה
פסיקה / עליון  |  2.4.2009
בית המשפט העליון דחה את ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע להכשיר מעצר של כלוא לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, למרות שלא נערך לו שימוע ולמרות שנפלו סתירות בגרסת המדינה בדבר שיוכו של הכלוא לארגוניים פלסטיניים. ביהמ"ש קובע כי אמנם לא היה שימוע לפני המעצר, אבל במהלך הביקורת השיפוטית ניתנה לכלוא הזדמנות להציג את טענותיו בעניין. כן קובע ביהמ"ש כי, על פי חומר חסוי שהוצג לו, ...
עמ"ם 1633/09 - מחמד נ' מדינת ישראל ערעור
ערעור  |  19.2.2009
ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי לאשר את כליאתו של אדם הלוקה בנפשו, מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. המערער נעצר בעזה לאחר שניגש לקבוצת חיילים וסיפר להם כי למרות רצונו סירב חמאס לצרפו לשורותיו. המערערים טוענים כי הכלוא לא היה חמוש, וככל הנראה הבחינו החיילים כבר אז כי מדובר באדם הלוקה בנפשו, שאינו מסוכן כלל, אבל ביהמ""ש המחוזי קבע כי יש יסוד סביר להנחה שהמערער השתתף בפעולות איבה נגד ישראל, ו...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב