שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

כלא סודי

(20-1 מ-121)
  מסמכים (121)     תיקים (3)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: פנייתך לפי חוק חופש המידע בנושא מתקני כליאה סודיים של צה"ל
תכתובת עקרונית  |  9.2.2017
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. הצבא מפנה לתשובתו משנת 2011 לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד באותה השנה. הצבא מזכיר כי "הוראות חוק חופש המידע לא יחולו על מידע שנאסף, נוצר או מוחזק בידי מערך המודיעין של צבא ההגנה לישראל", ולכן לא מועבר כל המידע שביקש המוקד. אף על פי כן מציין הצבא כי מאז מתן פסק הדין לא הוחזקו כלואים בכלא הסודי.
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – החזקת אנשים במתקן 1391
תכתובת עקרונית  |  25.10.2016
בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא לפי חוק חופש המידע בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. לגבי הכלא הסודי, המוקד מבקש לדעת כמה אנשים הוחזקו בו, ולקבל פרטים עליהם; מה מספר התאים בו, ומה גודלם; וכיצד מתנהלת הבקרה עליו. כן מבקש המוקד לדעת האם פועלים היום בתחומי מדינת ישראל בתי סוהר צבאיים נוספים שמיקומם סודי, או שמא פעלו כאלה בעבר.
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
הנדון: מענה לפניותיך בעניין מתקן כליאה 1391
תכתובת עקרונית  |  4.6.2012
תשובת פרקליטות המדינה לבקשות המוקד להגנת הפרט לקבל מידע על החזקתם של שני פלסטינים, אזרח ישראלי, ושלושה אזרחים לבנונים במתקן הכליאה הסודי, הידוע בכינויו "מתקן 1391". הפרקליטות מוסרת, כי השישה מעולם לא הוחזקו במתקן 1391, ואף מציינת כי "מזה זמן לא הוחזקו כלואים במתקן זה". עוד מדגישה הפרקליטות, כי ההתחייבות שנתנה המדינה במסגרת בג"ץ 9733/03, למסור לכל הפונה בעניינו של עצור במתקן את עובדת היותו כלוא ...
עינויים במתקן הסודי 1391: בג"ץ 11447/04 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מדינת ישראל; בג"ץ 1081/05 המוקד להגנת הפרט ואח' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 14.6.2005)
ביקורת  |  11447/04  |  1.3.2011  |  עו"ד אלון מרגלית
ביקורת
בשנת 2003 הגיש המוקד להגנת הפרט עתירה עקרונית כנגד עצם קיומו של מתקן כליאה סודי בישראל, מתקן 1391, הנמצא במחנה צבאי סודי במרכז הארץ. מעדויות שהצטברו במוקד עלה החשש, כי תחת מעטה החשאיות ובהיעדר פיקוח ציבורי ומשפטי, נחשפו עצירים במתקן לתנאי כליאה משפילים ובלתי אנושיים ולשיטות חקירה פסולות, העולות כדי עינויים. בתגובה לעתירה דחו נציגי המדינה את הטענות והוסיפו, כי במהלך חמש השנים שקדמו לעתירה הוחזקו...
מתקן הכליאה הסודי 1391: בג"ץ 9733/03 המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 20.1.2011)
ביקורת  |  9733/03  |  23.1.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" אמר שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדייס. הפומביות היא מהערובות המרכזיות לתקינות השלטון. זו אחת הסיבות שבתי המשפט דנים בפומבי. זו אחת הסיבות שמערכות משפט דמוקרטיות סולדות ממעצרים חשאיים וממתקני כליאה חשאיים. הציטוט המפורסם של ברנדייס אינו מופיע בפסק דינה של נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, בעניין מתקן הכליאה הסודי המכונה 1391. אולם שאלות של גילוי ושל ...
23.1.2011
7 שנים לאחר שהוגשה, דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391: בית המשפט יוצר פסיקה חשאית, המבוססת על "הסדר" חשאי ונמנע מדיון ישיר בסוגיית חוקיותו של המתקן הסודי
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  9733/03  |  20.1.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה נדחתה. השופטים מקבלים את ההסדר שקיבלה על עצמה ישראל, המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר, שרובם נותרו חסויים, קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן; כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר"; וכי החזקתו של אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליוע...
Preventing Torture and other Ill-Treatment In U.S. Military and Intelligence Detention Facilities
נייר עמדה  |  22.11.2009
ארגון Human Rights Watch קורא לממשלת ארצות הברית להתאים את תנאי ההחזקה של כלואים לחוק ההומניטרי הבינלאומי. בין המלצותיו: לגנות כל צורה של עינויים בכל זמן; לשפר את תנאי המעצר, ובכלל זה לבטל את ההחזקה הממושכת בבידוד; לפרסם את מיקומם של כל מתקני הכליאה והמעצר בארצות הברית ומחוצה לה; לאפשר ביקור סדיר של עורכי דין, אנשי רפואה, נציגי הצלב האדום וארגוני זכויות אדם אחרים ועוד.
Security Detainees and the Supreme Court
אתר אינטרנט  |  22.11.2009
האתר של Human Rights First מדווח על ההליכים המתקיימים בפני בית המשפט העליון בארצות הברית בעניין עצורים המוחזקים בבתי כלא צבאיים, כולל כלא Guantanamo Bay, ועל ההשלכות של מקרים אלה מבחינת המשפט הבינלאומי והמשפט האמריקאי.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיב לתגובת המשיבים לבקשת העותרת לצירוף מסמך
תגובה  |  9733/03  |  27.8.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט להתנגדות המדינה לצרף את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, בעניין מתקן 1391, לעתירה שהגיש נגד חוקיותו של המתקן. המוקד תוהה על טענות המדינה בדבר אי הרלוונטיות, שכן דיוני הוועדה התייחסו בדיוק לנושא העתירה דנן. המוקד מדגיש כי בדיוני הוועדה נכחו באי כוח המדינה, וניתנה להם הבמה הראויה להציג את עמדתם. טענת המדינה בדבר אי סודיות מתקן 1391 תמוהה גם היא לאור העובדה כי זה עי...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשת העותרת לצירוף מסמך
תגובה  |  9733/03  |  15.7.2009
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה שהגיש נגד חוקיותו של מתקן 1391 את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים. המדינה מתנגדת לצירוף המסמך וטוענת, בין השאר, כי המידע שהמוקד מבקש לצרף אינו רלוונטי לעתירה, מאחר שעיסוק הוועדה בנושא הכלא הסודי היה שטחי ביותר, ועמדת המדינה נשמעה במהלכו באופן מוגבל. בנוסף מכחישה המדינה בתוקף כי מדובר במתקן כליאה סודי.
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך
הודעה  |  9733/03  |  25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מגיש לביהמ"ש את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, שדנה בדוח התקופתי שהגישה ישראל ובדוחות שהגישו אחרים, ביניהם ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, במסגרת סעיף 19 לאמנה נגד עינויים. בדיוני הוועדה עלה נושא מתקן הכליאה הסודי 1391, שהמוקד חשף את קיומו כבר בשנת 2003. בשל הרלוונטיות של מסקנות הוועדה לעתירה נגד חוקיותו של מתקן 1391, שעודה תלויה ועומדת, מבקש המוקד להציג את המ...
25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מבקש לצרף לעתירה שהגיש, בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention, Concluding Observations of the Committee against Torture, ISRAEL
דוח  |  14.5.2009
הערות מסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים בעניין דוח תקופתי שהגישה ישראל בכפוף לסעיף 19 לאמנה. ארגוני זכויות אדם שונים, ביניהם גם המוקד להגנת הפרט, הגישו לוועדה דוחות לקראת כינוסה. במסקנותיה מתייחסת הוועדה בין השאר למתקן הכליאה הסודי 1391, ודורשת מישראל לא להחזיק עוד כלואים במתקן זה או בכל מתקן כליאה סודי אחר, כיוון שעצם קיומו של מתקן סודי הוא הפרה של האמנה.
3.2.2009
האם החזיקה ישראל כלואים מעזה במתקן הסודי במהלך הלחימה? ביום 1.2.2009 הגיעה תשובת פרקליטות המדינה לשאלת המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד
תכתובת עקרונית  |  9733/03  |  20.1.2009
תשובת המשנה לפרקליט המדינה למוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי. לדברי הפרקליט, אין עצורים במתקן הכליאה הסודי.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל פניית המוקד לפרקליטות
תכתובת עקרונית  |  9733/03  |  7.1.2009
פניית המוקד להגנת הפרט למשנה לפרקליט המדינה בעניין מתקן הכליאה הסודי. בין השאר מבקש המוקד לדעת האם מוחזקים כלואים במתקן הסודי, ואם כן, כמה מהם מעזה.
The List: the World's Most Notorious Prisons
עיתונות  |  1.1.2009
בהמשך להצהרת נשיא ארה"ב הנבחר, אובמה, כי בכוונתו לסגור את בית המעצר במפרץ גואנטנמו, סוקר כתב העת Foreign Policy את חמשת בתי המעצר הידועים לשמצה ביותר בעולם. אחד מאלה הוא מתקן הכליאה הסודי 1391, שמחבר המאמר מכנה גואנטנמו הישראלי, הנמצא אמנם בתוך שטח ישראל, במרחק כשעת נסיעה מתל אביב. מתקן 1391 מוזכר בכפיפה אחת עם כלא לה סנטה בצרפת וכלא ולדימיר ברוסיה. המאמר באדיבות כתב העת Foreign Policy.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב