שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

כבוד המת

(20-1 מ-160)
  מסמכים (160)     תיקים (3)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 4462/20 - עריקאת נ' המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  4462/20  |  18.8.2021
בג"ץ 4462/20 - עריקאת נ' המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון ואח' עתירה מתוקנת ובקשה לקיום דיון דחוף
עתירה לבג"ץ  |  4462/20  |  22.10.2020
בג"ץ 4143/20 - נורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4143/20  |  21.6.2020
בג"ץ 4140/20 - הלאל נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4140/20  |  15.6.2020
בג"ץ 4241/15 - נורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  4241/15  |  2.6.2020
בג"ץ 4241/15 - נורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים
תגובה  |  4241/15  |  13.2.2020
דנג"ץ 10190/17 - מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' נ' עליאן, חסונה, גזאלה ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  9.9.2019
ברוב דעות, הופך בג"ץ את פסק הדין שניתן בבג"ץ 4466/16, וקובע כי תקנה 133(3) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, מסמיכה את הצבא להחזיק לצרכי משא ומתן בגופות של פלסטינים שביצעו פיגועים, "ככל ששיקולי ביטחון מחייבים זאת". שלושה שופטים בדעת מיעוט גורסים כי התקנה אינה מהווה הסמכה מפורשת וכי פרקטיקה זו מחייבת חקיקה קונקרטית.
בג"ץ 4241/15 - נורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' הודעת עדכון מטעם המשיבים
הודעה  |  4241/15  |  8.8.2018
בג"ץ 3348/15 - בדיר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  3348/15   |  16.5.2018
מחיקתה של עתירת המוקד להגנת הפרט להשיב גופת פלסטיני שביצע פיגוע בשנת 2002 למשפחתו. בית המשפט מורה למחוק את העתירה אף שהמדינה לא הצליחה לאתר את הגופה, המוחזקת בידיה, וקובע כי "המדינה עשתה את הנחוץ על מנת לנסות ולאתר את גופת המחבל". בכך התייחס בית המשפט לפתיחת קבר שהרבנות הצבאית סברה בטעות כי אדם זה קבור בו, ולביצוע בדיקת דנ"א שהוכיחה כי מדובר בגופת אדם אחר. בית המשפט מתייחס בפסיקתו לעתירות אחרות...
בג"ץ 4421/15 - בדראן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  4421/15  |  16.5.2018
מחיקתה של עתירת המוקד להגנת הפרט להשיב גופת פלסטיני שביצע פיגוע בשנת 2002 למשפחתו. בית המשפט מורה למחוק את העתירה אף שהמדינה לא הצליחה לאתר את הגופה, המוחזקת בידיה, וקובע כי "המדינה עשתה את אשר ניתן לעשות לעת הזאת כדי לנסות לאתר את הגופה". בכך התייחס בית המשפט לפתיחת קבר שהמדינה סברה בטעות שאדם זה קבור בו ולביצוע בדיקת דנ"א שהוכיחה כי מדובר בגופה אחרת. בית המשפט מתייחס בפסיקתו לעתירות אחרות העו...
בג"ץ 4241/15 - פלוני ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש ואח' החלטה
החלטה  |  4241/15  |  16.5.2018
החלטת בית המשפט בעתירות להשבתן של גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל למשפחותיהם. העתירות הוגשו על ידי המוקד להגנת הפרט לגבי חמש גופות ועל ידי מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות אדם (JLAC) לגבי יותר ממאה. בית המשפט מעדכן שהוא קיבל את הודעת המדינה שהצבא מינה "גורם מתכלל", והשופטים מביעים תקווה כי המינוי "יחיש את נקיטת האמצעים האפשריים והפעולות הנדרשות" להשבת הגופות. בית המשפט מורה למדינה להגיש הודע...
29.3.2018
פסק דין בעתירת המוקד לגילוי מידע בעניין שלוש גופות פלסטינים שישראל נכשלה באיתורן: בית המשפט מורה למדינה להעביר למוקד את פרטי מקומות הקבורה שהופיעו במסמכי הקבורה המקוריים
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות ואח' פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  26445-08-16  |  27.3.2018
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשתו מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. בית המשפט קובע כי "מדובר בטפסים ואישורים סטנדרטיים, הנוגעים להליכי קבורה, ואשר אינם תולדה של הליכי חקירה" וכי הם אינם מסווגים כסודיים, ולכן אין מניעה להעבירם לידי המוקד. בית המשפט גם קובע כי לא הונחה תשתית של ממש לטענת המדינה כי קיים חשש...
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות ואח' תגובה מטעם העותרים להודעת המשיבים מיום 30.1.18
תגובה  |  26445-08-16  |  18.3.2018
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירתו להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשתו מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. המוקד קובל נגד החלטת המדינה להשחיר בכל המסמכים שהעבירה לידיו התייחסויות למקום הקבורה. המוקד טוען כי מדובר במסמכים סטנדרטיים שלא היוו חלק מעריכת "חקירה" כלשהי, וכי הקברים האמורים כבר נפתחו ונבדקו והגופות האבודות אינן נמצא...
1.1.2018
פעילות המוקד בשנת 2017: סיכום ונתונים
בג"ץ 4466/16 - עליאן ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  4466/16  |  14.12.2017
קבלת עתירות של פלסטינים שגופות קרוביהם, שביצעו פיגועים, מוחזקות בישראל. בג"ץ קובע שהחוק אינו מסמיך את הצבא להחזיק בגופות לצורכי משא ומתן וכי אין המדינה יכולה להמשיך במדיניותה זו אלא אם יועבר חוק ייעודי להסדרת החזקתן של הגופות. בית המשפט מציין כי "מן הזכות לכבוד האדם נגזרות גם זכויות המת ובני משפחתו, להביא את המת לקבורה מכובדת ונאותה, שתאפשר התייחדות וזיכרון. זכויות אלה הוכרו בפסיקה, ללא קשר לשא...
14.12.2017
בג"ץ קובע כי אין לישראל הסמכות להחזיק בגופות פלסטינים: עם זאת, למדינה ניתנה חצי שנה במהלכה תוכל לפעול לגיבוש הסדר חקיקה להכשרת העניין
14.9.2017
בעקבות עתירת המוקד: הצבא חשף נהלי עבר לקבורת גופות של פלסטינים המוחזקות בידיו
30.7.2017
המוקד לבג"ץ: להורות לצבא לחשוף את הנהלים העוסקים בטיפול וקבורה של גופות פלסטינים, אשר נקבעו בין השנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי
בג"ץ 6073/17 - המוקד להגנת הפרט נ' ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6073/17  |  27.7.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא למסור לו את נוהלי קבורת גופותיהם של פלסטינים המוחזקות בידי ישראל אשר נקברו בשנים 1998-1971 ונזכרו בדו"ח ועדת ארדיטי. המוקד טוען כי אין כל בסיס הגיוני לטענת הצבא כי העברת הפקודות הישנות עלולה לסכן את ביטחון המדינה, היות שהנהלים העדכניים כבר נמסרו למוקד. בנוסף טוען המוקד כי דומה שהמדינה מעדיפה לא לחשוף את המסמכים בגלל רצונה להסתיר את כשליה בטיפול בגופות. המוקד מ...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב