שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מניעת מפגש עם עו"ד

(20-1 מ-82)
  מסמכים (82)     תיקים (3)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף26.6.2018
משטרת ישראל עומדת על סירובה לבחון את הפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנותיה בגדה המערבית: רק תלונות פרטניות ייבדקו
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה המערבית בתחנות משטרת ישראל. בסימוכין לפנייתך מיום 20.3.2018
תכתובת עקרונית  |  19.6.2018
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  29.4.2018
דוח המוקד להגנת הפרט בעניין מעצרם של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הדוח מצביע על מגמה של הפרת זכויותיהם של קטינים הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. כפי שעולה מ-29 עדויות שנגבו בשנת 2017, קטינים פלסטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לישראל, ונחקרים בלי שהובהרו להם זכויותיהם ובדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה. בנוסף, נראה כי חוקריהם לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נו...
29.4.2018
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: ילדות אזוּקה - מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
21.3.2018
המוקד בפנייה נוספת למשטרה בניסיון להביא לבחינה מקיפה של הפרת הזכויות השיטתית של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנות המשטרה בגדה המערבית: "רק העלאה של תופעות רוחביות, שחוזרות על עצמן במאות חקירות של קטינים, היא הדרך להציף את הבעיות ולנסות לפתור אותן"
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה המערבית בתחנות משטרת ישראל - מכתב המוקד מיום 20.3.2018
תכתובת עקרונית  |  20.3.2018
5.2.2018
במענה לפניית המוקד בעניין הפרת זכויות של קטינים פלסטינים הנחקרים בתחנות המשטרה בגדה המערבית: משטרת ישראל מסרבת לבחון את טענות המוקד, אלא אם יעביר לידיה את התצהירים שגבה מהקטינים
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מאיו"ש בתחנות המשטרה - מענה
תכתובת עקרונית  |  31.1.2018
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה המערבית בתחנות משטרת ישראל - פניית המוקד מיום 22.11.2017
תכתובת עקרונית  |  22.11.2017
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה להפסיק את הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ונחקרים בישראל. הדרישה נשלחה בעקבות דחיית טענות שהועלו בפנייה קודמת. 26 עדויות שהמוקד גבה הצביעו על הפרה שיטתית של זכויות הקטינים הנעצרים, ללא שיפור ביחס לעדויות קודמות. המוקד מבהיר כי הקטינים לא הגישו תלונה למח"ש כיוון שאינם מעוניינים במגע נוסף עם הרשויות. מהעדויות עולה כי הקטינים נעצרים בדרך כלל בא...
דו"ח: לא מוגנים – מעצר נערים בירושלים המזרחית
עיתונות מקומית, צח רובינשטיין  |  25.10.2017
דו״ח חדש שמפרסמים היום בצלם והמוקד להגנת הפרט, "לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית", חושף כיצד מפרות הרשויות הישראליות – המשטרה, שירות בתי הסוהר ומערכת בתי המשפט – באופן שיטתי ונרחב את זכויות האדם של מאות נערים הנעצרים מדי שנה בירושלים המזרחית.
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוח המוקד  |  25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייח...
25.10.2017
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם: לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
10.5.2017
המוקד דרש ממשטרת ישראל להפסיק את ההפרה השיטתית של זכויות קטינים פלסטינים הנחקרים על ידה: המשטרה בתגובה מצרה "על כך שהטענות במכתבך נטענות באופן כללי"
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל. בסימוכין לפנייתך מיום 8.8.2016
תכתובת עקרונית  |  9.5.2017
תגובת המשטרה לדרישת המוקד להגנת הפרט להפסיק להפר זכויות של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה ונחקרים בישראל. המשטרה מציינת שבשנים האחרונות נעשית עבודת מטה בין-משרדית להחלת חוק הנוער על חקירותיהם של קטינים אלה. בתגובה לדרישת המוקד להפסיק לחקור קטינים בלילה מזכירה המשטרה כי הצבא הוא שמבצע מעצרים ליליים. לטענתה, חקירת הקטינים מתבצעת ככל הניתן בשעות הבוקר, אך סידור זה "עלול להביא אף הוא לפגיעה בזכויות ה...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב נ' שירות בתי הסוהר בקשה מוסכמת למחיקת העתירות
בקשה  |  3555/17  |  3.5.2017
בקשה למחיקת עתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות למדינה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה והעותרים הסכימו כי יותרו המפגשים, ובלבד שעורך דין אחד לא יפגוש יותר משני אסירים. במסגרת ההסדר הצהירו העותרים כי "בקשות הכניסה הקיימות הן לשם מתן שירות מקצועי בלבד". הצדדים הסכימו כי "אין מחלוקת בדבר זכותם של האסירים, לרבות אסירים שובתי ...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר תגובה מקדמית מטעם המשיב ובקשה לדחיית העתירות על הסף
תגובה  |  3555/17  |  3.5.2017
תגובת המדינה לעתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות לה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה טוענת כי זכות האסירים להיפגש עם עורכי דינם כפופה לסידורי ביטחון, לצורכי החקירה ולסדרי האבטחה, העבודה והמשמעת במתקני הכליאה, וכי תכלית מסגרת זאת להבטיח כי זכות ההיוועצות עם עורך הדין תקוים למטרת מתן השירות המקצועי שעורך הדין מוסמך לתת. המד...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3555/17  |  27.4.2017
עתירת מרכז עדאלה להורות למדינה לבטל את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. עדאלה טוען כי מדיניות זו פוגעת בזכותם החוקתית של האסירים להיפגש עם עורכי דין ובזכותם להליך הוגן, זכויות המעוגנות במספר חוקים ובפסיקות בג"ץ. המרכז מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם של האסירים לשלמות הגוף, לכבוד וליחס אנושי, שכן פגישתם עם עורכי דינם משמשת ערובה מרכזית לשמירה על זכויות אלו. ...
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל - מכתב המוקד מיום 8.8.2016
תכתובת עקרונית  |  8.8.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה להפסיק את הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ונחקרים בישראל. המוקד מסתמך על עשרות עדויות של קטינים פלסטינים מהעת האחרונה, שמהן עולה כי הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לחקירה בישראל, שם הם נחקרים, בדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה, על ידי חוקרים שככל הנראה לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נוער. החקירה במרבית המקרים אינה מתועדת חזו...
8.8.2016
המוקד למשטרת ישראל: מערכת החקירות של קטינים פלסטינים מביאה להפרה שיטתית של זכויותיהם
הנדון: בקשת חופש המידע לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות חקירת ומעצרי קטינים בשטחי הגדה המערבית בשנת 2015 - מענה משטרת ישראל
תכתובת עקרונית  |  26.5.2016


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב