שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

תנאי כליאה

(20-1 מ-249)
  מסמכים (249)     תיקים (10)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף3.4.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים בישראל ובכלא עופר שבגדה המערבית לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
בג"ץ 2316/19 המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  31.3.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להנחות את שירות בתי הסוהר לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. המוקד טוען שניתן לפקח על שיחות הטלפון, וששלילה גורפת של הקשר הטלפוני פוגעת בכבוד האדם של הקטינים ובזכותם לחיי משפחה, לייצוג משפטי הולם ולבריאות. המוקד מדגיש שאין הצדקה עניינית לאיסור הגורף, ושמדובר באפליה אסורה ובפגיעה לא חוקית בזכויות הקטינים.
הנדון: __ ח'____, ת"ז ______, משכם. חקירת קטין בשב"כ – תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור קטין באמצעי חקירה אסורים
תכתובת עקרונית  |  2.1.2019
אלימות סוהרי יחידת "נחשון" - תצהירו של ח.ר. (קטין)
תצהיר  |  17.10.2018
16.8.2018
במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים, תושבי הגדה המערבית, המוחזקים במתקניו מראשית שנת 2018
בקשת מידע - נתונים אודות מספר הכלואים הקטינים בשב"ס, סימוכין: פנייתכם מיום 15.7.18
תכתובת עקרונית  |  15.8.2018
תשובת שב"ס לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מידע בעניין קטינים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" בבתי סוהר בשנת 2018. מטבלאות ששב"ס העביר לידי המוקד עולה כי רוב הקטינים הכלואים הם בנים, בני 16-17, שטרם נשפטו, וכי מדי חודש מוחזקים בין שלושה לארבעה קטינים במעצר מנהלי.
בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס
תכתובת עקרונית  |  15.7.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לשב"ס בבקשה לקבל מידע על מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" ומוחזקים בבתי סוהר מתחילת 2018, בחלוקה לפי חודשים. המוקד מבקש כי שב"ס יפלח את הנתונים לפי מין, גיל ומקום הכליאה. בנוסף, מבקש המוקד לדעת כמה מהקטינים הם תושבי ירושלים.
אלימות סוהרי יחידת "נחשון" - תצהירו של א.ד. (קטין)
תצהיר  |  7.6.2018
אלימות סוהרי יחידת "נחשון" - תצהירו של מ.ע. (קטין)
תצהיר  |  30.4.2018
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  29.4.2018
דוח המוקד להגנת הפרט בעניין מעצרם של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הדוח מצביע על מגמה של הפרת זכויותיהם של קטינים הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. כפי שעולה מ-29 עדויות שנגבו בשנת 2017, קטינים פלסטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לישראל, ונחקרים בלי שהובהרו להם זכויותיהם ובדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה. בנוסף, נראה כי חוקריהם לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נו...
29.4.2018
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: ילדות אזוּקה - מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דו"ח: לא מוגנים – מעצר נערים בירושלים המזרחית
עיתונות מקומית, צח רובינשטיין  |  25.10.2017
דו״ח חדש שמפרסמים היום בצלם והמוקד להגנת הפרט, "לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית", חושף כיצד מפרות הרשויות הישראליות – המשטרה, שירות בתי הסוהר ומערכת בתי המשפט – באופן שיטתי ונרחב את זכויות האדם של מאות נערים הנעצרים מדי שנה בירושלים המזרחית.
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוח המוקד  |  25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייח...
25.10.2017
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם: לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
הנדון: פנייתכם בנושא "תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים"
תכתובת עקרונית  |  23.2.2017
תשובת השב"ס לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. השב"ס מעדכן כי בוצעה ביקורת פתע בבית המעצר וכי טענות המוקד נבחנו על ידי צוות הביקורת "ורובן ככולן נמצאו חסרות בסיס".
2.2.2017
בעקבות עתירת המוקד: שב"ס נדרש לבחון אפשרויות לשיפור התנאים הסניטאריים בכלא שקמה; התקנה של דלתות המפרידות בין השירותים לחלל תא המעצר הושלמה בכל מתקני החקירות של השב"כ
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה / עליון  |  6392/15  |  1.2.2017
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. בית המשפט מוחק את העתירה בהתאם לבקשת המדינה והמוקד, לאחר שהמדינה הודיעה כי הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא וכי תאי העצירים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון. הודעת המדינה באה על רקע דרישת השופטים מהמוקד לצמצם את טענותיו לשני תחומים מרכזיים....
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר הודעה מטעם המדינה
הודעה  |  6392/15  |  17.1.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. המדינה מעדכנת את בית המשפט כי בהתאם להוראתו להתמקד "בנושא השירותים והתנאים הסניטריים" הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא בכל מתקני החקירות של השב"כ, ותאי העצורים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון.
1.1.2017
המוקד לשב"ס: קטינים מירושלים המזרחית מוחזקים ב"מגרש הרוסים" בתנאי מעצר בלתי ראויים, שאינם הולמים את החוק
הנדון: תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים
תכתובת עקרונית  |  21.12.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר, או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. דרישת המוקד באה בעקבות הצטברות מקרים משנת 2016 שבהם קטינים תושבי ירושלים המזרחית הוחזקו בבית מעצר בעיר תוך פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. המוקד קובל במכתבו על היעדר תנאי תברואה הולמים, על מניעת קשר עם בני המשפחה ועל היעדר מסגרת לימודית; ומוסיף,...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב