שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מניעת ביקורי אסירים מטעם הרשות הכולאת

(20-1 מ-109)
  מסמכים (109)     תיקים (8)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף13.7.2020
המוקד והוועד נגד עינויים בישראל לוועדת הפנים והגנת הסביבה: אין למנוע כניסת עורכי דין ובני משפחה לבתי הכלא בחסות המאבק בנגיף הקורונה; יש להסדיר בחוק את האפשרות לקיום קשר סדיר בין הכלואים לעולם החיצון בעת הכרזה על שלילת ביקורים
הנדון: הצעת חוק מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר, תחנות משטרה ובתי הסוהר, חדרי משמר ובתי הסוהר הצבאיים (הוראת שעה), התש"ף-2020
חוות דעת  |  12.7.2020
למרות התחייבות שב"ס, רק רבע מהאסירים הביטחוניים דיברו עם משפחתם
עיתונות מקומית, אורן זיו  |  11.6.2020
באפריל, על רקע הגבלות הקורונה, הודיע שב"ס כי יאפשר לקטינים פלסטינים המוחזקים בכלא לשוחח עם משפחותיהם אחת לשבועיים, ולאסירים בגירים תינתן שיחה חד-פעמית עם המשפחות לרגל הרמדאן. חודשיים לאחר מכן מסתבר שרוב האסירים לא הגישו בקשה לשיחה הזאת, וייתכן שחלקם כלל לא ידעו על האפשרות
5.8.2019
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה  |  17.7.2019
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. בית המשפט קובע, בהסכמת הצדדים, כי אם הצעיר יגיש בקשה חדשה לביקור, בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה אחרת, יינתן לו היתר.
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
עתירת אסיר  |  12.5.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. הצעיר נעצר ונחקר באוגוסט 2017 ושוחרר כעבור כמה ימים בלא שהוגש נגדו כתב אישום. מאז המעצר ההוא הוגדר הצעיר "אסיר לשעבר" וביקורו אצל אחיו הגדול נאסר. בשל תנאי המאסר של אסירים ביטחוניים, האחים אינם בקשר טלפוני או אחר זה כשנתיים. המוקד טוען שהמדינה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות האחים לחיי משפחה ובכבוד האדם של...
הנדון: פנייתך בעניין מניעת מעברם של קטינים בני פחות מ-16 במחסום בדרכם לביקור בני משפחותיהם הכלואים - התייחסות מנה"ז איו"ש
תכתובת עקרונית  |  6.3.2017
הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר
תכתובת עקרונית  |  3.11.2015
תשובת שירות בתי הסוהר לבקשת המוקד להגנת הפרט לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. בעקבות פניית המוקד החליט שירות בתי הסוהר למחוק את הסעיף ולהגביל את משך הזמן שבו נאסר על בן משפחה לבקר אצל קרובו הכלוא.
3.6.2015
לאחר מאבק ממושך: פלסטינית תושבת ירושלים המזרחית שמצבה הרפואי קשה תוכל לבקר "ביקור פתוח" את בנה הכלוא בישראל
הנדון: החלטות רע"ן ביטחון מידע בדבר פסילת כניסת אדם לבית סוהר
תכתובת עקרונית  |  15.4.2015
בקשת המוקד להגנת הפרט משירות בתי הסוהר לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. המוקד טוען כי איסור כניסה לבן משפחה ללא הגבלת זמן פוגע בזכותו לקשר עם האסיר, ולהפך. עוד טוען המוקד כי לא ייתכן שלפקיד ציבור יהיה שיקול דעת מוחלט, שאינו נתון לאיזון כלשהו, בבואו לשלול מאדם...
8.9.2014
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה: יש להסיר לאלתר את המגבלה על ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד האסלאמי ולחזיתות לשחרור פלסטין
הנדון: קדם בג"ץ בעניין הפסקת ביקורי המשפחות של האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל
תכתובת עקרונית  |  12.8.2014
קדם-בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט למען חידושם המיידי של הביקורים אצל האסירים הפלסטינים ללא קשר לארגון אליו הם משויכים. המוקד מדגיש כי ביקורי משפחות אצל האסירים הפלסטינים הכלואים בישראל אינם "טובת הנאה", כי אם זכות בסיסית, ומוסיף כי אם לא תבוטל ההחלטה המפלה הוא ישקול פנייה לערכאות.
הנדון: החלטה בדבר הרעה אפשרית של תנאי הכליאה של אסירים המשויכים לחמאס
תכתובת עקרונית  |  3.8.2014
תשובת השר לביטחון פנים לדרישת המוקד להגנת הפרט להימנע מהרעת תנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים המשויכים לתנועת החמאס. השר טוען כי זכויותיהם של האסירים לא נפגעו, אולם "יחד עם זאת, הענקתן של טובות הנאה לאוכלוסיית אסירים זו... נבחנו [כך במקור] מחדש".
12.2.2014
שב"ס אסר על פעוט בן 3 לבקר את אביו האסיר בכלאו: לאחר התערבות המוקד להגנת הפרט אושר הביקור
רע"ב 7233/13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר בקשת רשות ערעור
בקשה  |  7233/13  |  24.10.2013
בקשה למתן רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק דין של בית המשפט המחוזי, שדחה עתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט. המוקד טוען כי החלטת בית המשפט שלא להורות לשב"ס להתיר לבנו הפעוט של האסיר לבקרו אינה סבירה ואינה מידתית.
עת"א 36242-04-13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה  |  36242-04-13  |  10.9.2013
פרוטוקול ופסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להתיר לאביו, לאחיו ולבנו הפעוט של אסיר לבקרו בכלא. בית המשפט מקבל את עמדת השב"ס ודוחה את העתירה, לאחר שקבע כי ההחלטה שלא להתיר לאביו ולאחיו של האסיר לבקרו בכלא סבירה. עוד קובע בית המשפט כי עצם העובדה שעד להגשת העתירה הותר לבנו הפעוט של האסיר לבקרו אינה מחייבת את השב"ס לנהוג כך בעתיד, וכי הדרישה לרשום את הבן סבירה, במסגרת סמכויות השב"ס.
הנדון: עת"א 36242-04-13 - התנכלות רשויות הכלא לעותר
תכתובת עקרונית  |  28.8.2013
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס לעצור לאלתר התנכלות סוהרים לאסיר רק כיוון שהגיש עתירה נגד השב"ס. לאסיר, שעתר להורות לשב"ס להתיר לאחיו ולאביו לבקרו בכלא, נאמר, בין היתר, כי כל עוד לא יחזור בו מהעתירה לא יאשרו גם לבנו בן השלוש לשוב ולבקרו.
עת"א 36242-04-13 - עבאסי נ' שירות בתי הסוהר תיקון העתירה שבכותרת
אחר  |  36242-04-13  |  21.7.2013
תיקון עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להתיר לאביו ולאחיו של אסיר פלסטיני לבקר אותו בכלא. המוקד מבקש להכליל בעתירה גם את סירוב השב"ס להתיר לבנו הקטן של האסיר לבקרו בכלא. המוקד טוען כי עד כה לא הייתה בעיה בקשר לביקורי הבן, שנולד אחרי כליאת האב ולכן לא ניתן לרשום אותו במשרד הפנים, ומדגיש כי הסירוב החדש נולד רק לאחר הגשת העתירה בנוגע לאחיו ואביו של האסיר. המוקד מציין כי סוהרי השב"ס אמרו לאסיר ש...
עת"א 24334-02-13 - קאסם נ' שירות בתי הסוהר ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  24334-02-13  |  30.4.2013
החלטה בעתירת אסיר שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמו של פלסטיני הכלוא בישראל לאפשר "ביקור פתוח" עבור אמו המרותקת לכיסא גלגלים בעקבות שבץ מוחי, וכן להתיר את ביקורו של אחיו, אותו לא ראה למעלה משנתיים. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי התנהגותו של האסיר "שלילית ביותר" וכי "ביקור פתוח הינו פריווילגיה המותנית כיתר הפריווילגיות הניתנות לאסירים בהתנהגות תקינה".
18.4.2013
בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט: קשישה שעברה שבץ מוחי תוכל לראות את בנה הכלוא בישראל במסגרת "ביקור פתוח" – ללא מחיצה. בעלה, אבי האסיר, ייאלץ להסתפק בביקור רגיל


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב