שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מניעת ביקורי אסירים מטעם הצבא

(20-1 מ-106)
  מסמכים (106)     תיקים (4)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף22.11.2018
הצבא ממשיך למנוע את כניסתם של ילדים פלסטינים לישראל לצורך ביקור קרוביהם הכלואים: המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בשמו של ילד בן 13 שלא ראה את אחיו מזה שנתיים
עת"ם 46579-11-18 - עמרו ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
עתירה מנהלית  |  46579-11-18  |  20.11.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני בן 13 לבקר אצל אחיו הכלוא בישראל. הילד מנסה לערוך את הביקור מאז דצמבר 2016, אך כניסתו לישראל נמנעה. רק לאחר מספר פניות שהגיש המוקד נמסר כי כניסת הילד לישראל הותנתה, מטעמי ביטחון, בקבלת היתר כניסה אישי. ואולם, ילדים מתחת לגיל 16 אינם נדרשים, ככלל, להחזיק בהיתר כניסה אישי, שכן הם מתלווים להוריהם בביקורים, וכך לא התאפשר לו לבקש היתר. המוקד טוען שהתנהלות הצבא פ...
22.7.2018
לאחר מאבק בן שנתיים, ורק בעקבות התערבות המוקד: הצבא התיר לתושבת הגדה המערבית להיכנס לישראל לצורך ביקור בן זוגה הכלוא
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית הודעה ובקשה מטעם המשיב
הודעה  |  34490-03-18  |  10.7.2018
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית כתב תגובה ובקשה לסילוק על הסף
תגובה  |  34490-03-18  |  23.5.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לאשתו של פלסטיני המוחזק בכלא רמון לצורך ביקור אצלו. האישה לא ראתה את בעלה למעלה משנה וחצי. המוקד מציין כי האישה תבקר אצל בעלה באמצעות הסעה של הצלב האדום המביאה אותה ישירות לכלא, בלי לעצור בישראל, וכי במהלך הביקור מפרידה זגוגית בין המבקרת לבין הכלוא כך שגם אם נשקפת ממנה סכנה, הרי שזו נמוכה מאוד, ואף יש למדינה אפשרות להגביר את הפיקוח. המו...
עת"ם 34490-03-18 - חאמד ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |   34490-03-18  |  15.3.2018
עת"ם 35385-11-17 כראג'ה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה ובקשה לדחיית העתירה
תגובה  |  35385-11-17  |  20.2.2018
עת"ם 35385-11-17 - כראג'ה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  35385-11-17  |  15.11.2017
29.5.2017
חוצפה ללא גבולות: המדינה מונעת מתושבת הגדה לבקר את בנה הכלוא בישראל, בטענה שאינה אמו. גם כשהכירה לבסוף בקשר המשפחתי, ממשיכה המדינה להקשות על האם לבקר את בנה
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעת עדכון
הודעה  |  עת"מ 14183-02-17  |  25.5.2017
הודעת עדכון של המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה מעדכנת כי תוקן העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני המצוי בידי המנהל האזרחי וכעת מצוין בו כי האישה היא אכן אמו של הכלוא.
1.5.2017
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה משלימה
תגובה  |  עת"מ 14183-02-17  |  27.4.2017
תגובת המדינה לתגובת המוקד להגנת הפרט בעתירתו לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה מתבצרת בעמדתה כי האישה אינה אמו של הכלוא, ומציינת כי אם המוקד מעוניין לעדכן את מרשם האוכלוסין, על המינהל האזרחי לקבל פנייה מתאימה מהרשות הפלסטינית.
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות
תגובה  |  עת"ם 17509-03-17  |  23.4.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להתיר לפלסטינית תושבת רמאללה לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. במסגרת העתירה אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה, לאחר שהמדינה סירבה להתיר את ביקורה בטענת שווא שאין קשר כזה, ובכל זאת הודיעה המדינה לבית המשפט כי היא מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר וכי על האם להגיש בקשה מחודשת. בתגובתו עומד המוקד על כך שהצבא צריך להעניק את ההיתר על סמך הבקשות שכבר הוגשו ולאפשר מפ...
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב ובקשה למחיקת העתירה
תגובה  |  עת"ם 17509-03-17  |  19.4.2017
תגובת המדינה לבית המשפט בעתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מודיעה לבית המשפט כי "לפנים משורת הדין הצליבו את המידע המשפחתי הקיים בנוגע לעותרת ובעלה" וכי נמצא כי האישה היא אכן אמו של האסיר. המדינה מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר כפי שדורש המוק...
הנדון: עת"מ 17509-03-17 _____ סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  עת"ם 17509-03-17  |  9.4.2017
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מעדכנת כי לאחר בירור במרשם האוכלוסין הפלסטיני אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל.
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות לתגובתו המקדמית של המשיב
תגובה  |  עת"מ 14183-02-17  |  23.3.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המוקד דוחה את טענת המדינה כי האישה כלל אינה אמו של הכלוא, ומציין כי היא אף ביררה במשרד הפנים הפלסטיני והסתבר לה כי הרישום תקין. המוקד שב ומדגיש כי במהלך העשור בו כלוא בנה בישראל קיבלה האישה מהצבא אינספור היתרי כניסה על מנת לבקר את בנה, ולא ייתכן שהמדינה תגלגל את טעויו...
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית כתב תגובה
תגובה  |  עת"מ 14183-02-17  |  21.3.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה לתת היתר כניסה לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה סירבה לבקשה בטענה שהאישה כלל אינה אמו של הכלוא, וציינה כי ניתן לאישה היתר בפברואר 2015 אבל "הנפקת היתר זה מקורה בטעות אנוש". המדינה מוסיפה כי מדובר באלמנה ואם לארבעה ילדים, בניגוד לטענת המוקד כי האישה נשואה ואם לשמונה.
עת"ם 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  עת"ם 17509-03-17  |  8.3.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להנפיק היתר כניסה לישראל לתושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. המוקד מציין כי הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בינה לבין הקטין, אף שהציגה מסמכים המאשרים כי היא אמו. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכותם של האם ובנה לחיי משפחה, פוגעת בעקרון טובת הילד, ומפירה את הדין הבינלאומי ואת כללי המינהל התקין.
עת"ם 22041-11-16 כראג'ה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
הודעה  |  22041-11-16  |  2.3.2017
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  עת"מ 14183-02-17  |  7.2.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. בקשתה של האישה לקבלת ההיתר לא נענתה במשך מספר חודשים, בניגוד לכללי הצבא עצמו. המוקד טוען כי על המדינה מוטלת חובה לאפשר ביקורי משפחות בכלא תוך זמן סביר. המוקד מדגיש כי במניעת היתר הכניסה לאישה פוגע הצבא בזכותה לחיי משפחה ובמינהל התקין.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב