שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

עוצר

(17-1 מ-17)
  מסמכים (17)     תיקים (0)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: פנייתכם בבקשה להימנע מהטלת איסור על כניסה ממזרח ירושלים למערבה
תכתובת עקרונית  |  22.3.2020
הנדון: פגיעה פסולה ובלתי חוקית בתושבי ירושלים המזרחית החיים בשכונות המצויות בצידה המזרחי של חומת ההפרדה ומניעת מעברם לצידה המערבי של העיר
תכתובת עקרונית  |  21.3.2020
21.3.2020
המוקד לראש הממשלה: התכנית למניעת תנועתם של תושבי ירושלים המזרחית המתגוררים מעבר לחומת ההפרדה פסולה ובלתי חוקית; יש לבטלה לאלתר
4.3.2020
בג"ץ נמנע מלהכריע בעתירות המוקד לביטול צווי עוצר לילי שהוצאו נגד כמה מתושבי עיסאוויה: שלוש מהעתירות נמחקו ונקבע כי יש "למצות" את טענות המוקד "בתקיפה עקיפה" במסגרת ההליכים הפליליים על הפרת הצווים
בג"ץ 1200/20 זהרה ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה / עליון  |  3.3.2020
הנדון: בג"ץ 1198/20 - מחמוד (ת.ז.)
תכתובת עקרונית  |  26.2.2020
16.2.2020
המוקד לבג"ץ: יש לבטל את העוצר הלילי שהוטל על כמה מתושבי עיסאוויה מכוח חקיקה מנדטורית
בג"ץ 1200/20 זהרה נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  13.2.2020
The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minster of Israel
אקדמי  |  25.2.2009
המאמר עוסק במסגרת המשפטית הרלוונטית לבחינת הסנקציות שהטילה ישראל על האוכלוסייה האזרחית בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", לאור פסיקת בג"ץ בתיק בסיוני 9132/07, שעסק במחויבות ישראל לספק חשמל ודלק לרצועת עזה. הכותב בוחן את עמדת בג"ץ בתיק בסיוני, שלפיה עזה שלאחר ההתנתקות אינה שטח תחת כיבוש אלא שטח תחת מצור, ולפיכך הדינים הרלוונטיים לסיטואציה זו אינם בהכרח דיני התפיסה הלוחמתית, אלא דיני זכויות אדם ומח...
איסור גורף על תנועת פלסטינים מצפון הגדה – פנייה בעקבות חידוש איסורי התנועה
תכתובת עקרונית  |  11.2.2008
מכתב מאת האגודה לזכויות האזרח אל מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, המבקש לבטל את האיסורים החדשים שהוטלו על חופש התנועה בעקבות הפיגוע בדימונה (6.2.08). הצבא הציב עשרות חסימות חדשות בדרכים, הן בצפון הגדה והן בדרומה, הקים מחסומים נוספים, והטיל מחדש "כתרים" ו"בידולים". בין השאר נאסרה תנועתם של תושבי צפון הגדה שגילם 35-16 דרומה ממחסום זעתרה (צומת תפוח).
קונפליקט, כיבוש ופטריארכליות: נשים נושאות בנטל
דוח  |  31.3.2005
דו"ח ארגון אמנסטי מציג את הפגיעה הקשה בנשים הנגרמת כתוצאה מהפרת זכויות האדם על ידי ישראל בשטחים הכבושים. רבות מן ההפרות, ובהן הרס בתים ושטחים חקלאיים, הגבלות קשות על חופש התנועה והגבלת הזכות לחינוך ולפרנסה, משפיעות במישרין או בעקיפין על נשים. הדו"ח מציין גם את החקיקה הפלסטינית המפלה נשים ואת האלימות נגדן בחברה הפלסטינית. מאתר אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל.
ישראל והשטחים הכבושים - שורדים תחת מצור: השפעת הסגרים והגבלות התנועה על הזכות לעבוד
דוח  |  8.9.2003
דו"ח אמנסטי המנתח את השפעת הגבלות התנועה הגורפות שמטילה ישראל על פלסטינים בעזה ובגדה, הפוגעות בזכותם לעבוד. הדו"ח קובע כי את הגבלות התנועה לא ניתן להצדיק בטעמים ביטחוניים, וכי מדובר במדיניות מפלה המהווה עונש קולקטיבי על התקפות נגד ישראלים בידי הארגונים הפלסטינים החמושים, שהוא אסור על פי המשפט הבינלאומי.
בג"ץ 854/03 - סולטאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  854/03  |  9.7.2003
פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין עוצר מתמשך על שכונות פלסטיניות בחברון. העתירה הוגשה לאחר הטלת עוצר ממושך על אותן שכונות, בעקבות התפרעות מתנחלים ופגיעה בבתי פלסטינים בעיר כנקמה על רצח חברם. במהלך התנהלות העתירה הוטל עוצר על אותן שכונות עוד מספר פעמים, בעקבות פיגועים. בית המשפט דחה את העתירה וקיבל את טענת המשיבים כי הטלת עוצר היא אמצעי מוגבל לצורכי הגנה על חיי חיילים ואזרחים, ולראיה, ע...
בג"ץ 2936/02 - עמותת "רופאים לזכויות אדם" נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  2936/02  |  8.4.2002
בג"ץ דן בעתירות שעסקו באירועים שונים במהלך מבצע "חומת מגן": כוחות הצבא ירו על צוותים רפואיים של הצלב האדום והסהר האדום, מנעו העברה של פצועים לקבלת טיפול רפואי ופינוי של גופות הרוגים, ומנעו הספקת ציוד רפואי לבתי החולים הנצורים. בג"ץ לא דן באירועים הספציפיים, אך הדגיש כי הצבא מחויב לקיים את הכללים ההומניטריים הנוגעים לטיפול בפצועים, בחולים ובגופות. עוד נקבע, כי גם אם, כטענת הצבא, נעשה שימוש לרעה ...
נוהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון ופעולות תשתית בתקופת לחימה
נוהל  |  1.2.2002
נוהל הצבא בנוגע להטלת עוצר, כתר, סגר, תפיסה והריסה של מקרקעין ורכוש בזמן לחימה. הנוהל מעגן את הזכות להודעה מוקדמת ואת זכות הטיעון, בטרם נקיטה באחד מן האמצעים שפורטו לעיל כלפי אדם פרטי מסוים או רכושו, בכפוף לסייגים מיוחדים. כמו כן, הנוהל קובע כי נקיטה באמצעים לעיל מחייבת תיעוד וכפופה לעיקרון המידתיות ולעיקרון הצורך הצבאי. ככלל, צעדים הננקטים מכוחו של נוהל זה צריכים להיות מלווים בהוראה בכתב ומותנ...
בג"ץ 9382/00 - אבו סנינה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית תצהיר תשובה מטעם המשיב 1
תגובה  |  9382/00  |  25.12.2000
תגובת המשיב לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין הטלת עוצר לתקופות ממושכות על שכונת H2 בחברון. המשיב טוען שהטלת עוצר היא במסגרת סמכותו, ושהיא מותנה בצורך ביטחוני. העוצר, לטענת המשיב, מוטל לסירוגין עם תחילת הלחימה וכל עוד יש חשש שיתחדש ירי, אך בכל מקרה נעשה מאמץ להסירו מדי 48 שעות. כמו כן מדגיש המשיב כי העוצר אינו מוטל על כל העיר חברון, וכי גם באזורי העוצר מתאפשרת פעילות הומניטארית יומיומית.
בג"ץ 9382/00 - אבו סנינה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  9382/00  |  24.12.2000
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין עוצר מתמשך על אזור H2 בחברון, הנמצא בשליטה ישראלית מלאה. סמוך לפרוץ מאורעות האינתיפאדה השנייה הטיל הצבא עוצר מלא על האזור. העוצר שיבש את כל מהלך החיים של תושבי השכונה, ונמשך גם במרבית ימי הרמדאן. לעומת זאת, בתקופת העוצר יכלו תושביה היהודים של חברון לנוע בחופשיות. העותרים מדגישים כי אסור לשלטון הצבאי להתעלם מחובתו לקיים ולשמר את מערכות החיים בקרב האוכלוסייה שבשליטתו...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב