שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

כניסה לישראל מהגדה

(20-1 מ-86)
  מסמכים (86)     תיקים (3)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף2.6.2020
בעקבות דרישת המוקד: תוקנו תנאי השימוש הפולשניים של היישומון שמעמיד הצבא לשימושם של פלסטינים לצורך עריכת בירורים בדבר מצב הטיפול בבקשותיהם השונות
18.7.2018
בעקבות התערבות המוקד: הצבא חזר בו מהניסיון לבטל – בשל חובות כספיים – היתר שניתן מתוקף הליך לאיחוד משפחות
הנדון: בקשה לקבלת מידע אודות כניסת פלסטינים מרצ"ע לישראל לצורך נסיעה לחו"ל דרך מעבר 'גשר אלנבי' ונתב"ג
תכתובת עקרונית  |  13.11.2016
הנדון: בג"ץ 4237/16 - והבה (ת"ז ___)
תכתובת עקרונית  |  4237/16  |  12.7.2016
הודעת המדינה למוקד להגנת הפרט כי החליטה להיעתר לבקשתו לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית למשך שישה חודשים, בתנאי שהאישה תשוב לרצועה מיד עם קבלת ההיתר. בנוסף מבהירה המדינה כי אם תיכנס האישה לישראל, שם מתגוררים קרובי משפחתה, יהיה עליה להגיש בקשה מוקדמת חדשה לכניסה חזרה לרצועה, וכי "ככל שתוגש בקשה בנסיבות שכאלה, בכוונתם [של גורמי הביטחון] להתנגד לה".
11.12.2014
בתום מאבק משפטי בן למעלה משנתייים: הצבא הודיע כי יאפשר לכל הפלסטינים המחזיקים בהיתרי שהייה בישראל וחיים מעבר לחומת ההפרדה להיכנס לישראל דרך מחסום שועפאט
בג"ץ 2129/14 - זאהידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
בקשה  |  2129/14  |  10.12.2014
הנדון: פגיעות באוכלוסייה הפלסטינית וענישה קולקטיבית במסגרת מבצע "שובו אחים"
תכתובת עקרונית  |  22.6.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט, יחד עם שורה של ארגוני זכויות אדם בישראל, לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים, ובו דרישה להימנע מענישה קולקטיבית ופגיעה בלתי מידתית ושלא לצורך בזכויות יסוד של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. כמו כן קוראים הארגונים לבטל לאלתר את ההחמרות בתנאי הכליאה של האסירים הפלסטינים.
22.6.2014
הארגונים לזכויות אדם במכתב לשר הביטחון ולשר לביטחון פנים: הימנעו מענישה קולקטיבית של פלסטינים בעקבות חטיפת שלושת הישראלים
הנדון: הגבלות תנועה קשות על פלסטינים תושבי חברון והגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  15.6.2014
מכתב דחוף של המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה ובו מחאה נגד ההנחיה לאסור את יציאתם לחו"ל של כלל הפלסטינים מחברון שגילם מתחת ל-50 כחלק מהסנקציות לאחר חטיפת שלושת הישראלים. מניעת היציאה לחו"ל פוגעת בזכותם של פלסטינים רבים לחופש התנועה ולחופש העיסוק. המוקד מדגיש כי מדובר באיסור גורף, לזמן לא מוגבל, הפוגע פגיעה קיצונית ובלתי מידתית והמהווה ענישה קולקטיבית, האסורה על פי החוק הבינלאומי.
30.3.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מחסום שועפאט לפלסטינים המתגוררים בצידה המזרחי של חומת ההפרדה בירושלים ומחזיקים בהיתר שהייה מכח הליך לאיחוד משפחות
בג"ץ 2129/14 - זאהידה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2129/14  |  20.3.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה. המוקד טען כי ההחלטה שלא לאפשר את המעבר אינה סבירה ואינה מידתית, וגורמת טרחה מיותרת למי שמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל. המוקד מדגיש כי ההסדר שהציע הצבא – "מיפוי" תושבי האיזור ומתן היתרי מעבר במחסום על פי רשימות שינהל ועד מחנה הפלי...
הנדון: מניעת מעבר מהמחזיקים בהיתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - מכתבנו מיום 5.8.2012, מכתבכם מיום 10.10.2012
תכתובת עקרונית  |  3.12.2012
פנייה חוזרת של המוקד להגנת הפרט בעניין פתיחת מחסום שועפאט למעבר פלסטינים. המוקד טוען כי על הצבא להבחין בין מי שהיתר השהייה בישראל ניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות לבין כלל בעלי ההיתרים, שכן מי שנמצא בהליך הנזכר כבר עבר בדיקות ביטחוניות מקיפות. המוקד מדגיש כי אין לפגוע בחופש התנועה של הפלסטינים באופן כה קשה מטעמים טכניים ולוגיסטיים, וחולק על החישוב שהציג הצבא, לפיו המעבר במחסום חלופי מאריך את הד...
הנדון: מניעת מעבר ממחזיקי היתרי שהייה בישראל במחסום מ.פ. שועפאט - פנייתך מתאריך 5.8.2012
תכתובת עקרונית  |  10.10.2012
תגובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט. הצבא קובע כי אין סיבה להתיר כניסה דרך מעבר שועפאט לפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל מכוח הליך איחוד משפחות ומתגוררים בירושלים ממזרח לחומת ההפרדה, שכן המחסום אינו מותאם לבדיקות הביטחוניות הנדרשות באשר לתושבים הרשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני. לדברי הצבא, הבודקים במחסום אינם יכולים לאמת טענות המבקשים לעבור בו בכל הנוגע למקום מגוריהם. למעט תושבי ענאתא, שאושר...
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעניין מניעת מעבר של פלסטינים במחסום מחנה הפליטים שועפאט
תכתובת עקרונית  |  5.8.2012
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להפסיק למנוע מפלסטינים המחזיקים בהיתר שהייה בישראל – רבים  מהם מתוקף הליך איחוד משפחות עם תושב ישראל –  לעבור דרך מחסום מחנה הפליטים שועפאט. המוקד מציין כי הצבא מונע באופן עקבי מפלסטינים החיים בקרבת המחסום, בשכונות הנמצאות בגבולותיה המוניציפאליים של ירושלים אך ממוקמות מזרחית לחומת ההפרדה, לעבור במחסום, על אף שהם מחזיקים בהיתר שהייה בישראל. המוקד טוען כי היתר השהייה א...
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דוח  |  1.2.2012
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, ...
כרטיס "נלווה" מגנטי - נוהל הנפקה ומסירה
נוהל  |  6.9.2011
נוהל הנפקה ומסירה של כרטיס מגנטי המאפשר מעבר במחסומים המפרידים בין השטחים הכבושים לישראל. על פי הנוהל, תושב השטחים הכבושים מעל גיל 16 "המעוניין להיכנס לישראל ועונה על הקריטריונים של כניסה לישראל מחויב בכרטיס מגנטי". בנוהל מצויין כי "הכרטיס המגנטי יונפק לתושבי איו"ש הזכאים להיכנס לישראל", וכן כי במקרה של מניעה ביטחונית לכניסה לישראל לא יונפק כרטיס מגנטי.
בג"ץ 7501/07 - חסן ואח' נ' מפקד אזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  7501/07  |  15.6.2011
פסק דין בעתירת פלסטיני, אזרח אמריקאי הרשום גם כתושב השטחים הכבושים, להורות לצבא לאפשר לו להיכנס לישראל לצורך עסקיו דרך נתב"ג או דרך מעבר השלום מירדן. העתירה נדחתה. בג"ץ מקבל את עמדת המדינה, לפיה היותו תושב השטחים הוא הנתון הקובע לצורך כניסתו לישראל, וכך הוא יכול להיכנס רק על פי היתר מת"ק מטעם המפקד הצבאי ורק במעבר המותר לתושבי השטחים.
תשובת דובר צה"ל לפניית המוקד עפ"י חוק חופש המידע בנושא היתרים לישראלים
תכתובת עקרונית  |  25.10.2010
תשובת דובר צה"ל לפניית המוקד להגנת הפרט עפ"י חוק חופש המידע בנושא היתרים לישראלים. מבדיקת הצבא עולה כי לאיש מבין מאות אלפי המתנחלים הגרים בשטחי הגדה המערבית לא ניתנה תעודת היתר אישית להעתקת מקום מגורים; לא ניתן ולו היתר שהייה אחד לישראלי לצורך ביקור בגדה; ומעולם לא ניתנה תעודת היתר אישית להקמת מתקנים לצורך שהייה בגדה. עוד נכתב בתשובת הצבא כי היתר הכניסה הכללי משנת 1970 לא תוקן או עודכן, וכי לא ...
קריטריונים משטרתיים להגבלת כניסת תושבי הרש"פ לישראל על רקע מניעה פלילית
נוהל  |  17.9.2010
קריטריונים של מפכ"ל המשטרה הקובעים את העילות למניעת כניסתם של תושבי השטחים הכבושים לישראל מסיבה פלילית, ואת משך המניעה. בין העילות להטלת "מניעת כניסה" נמנים מעצר, פתיחת תיק חקירה, הרשעה בעבירה, הכרזה על אדם כעבריין נמלט או כדרוש לחקירה, וקיומו של מידע מודיעיני המצביע על מעורבותו בפעילות פלילית. בנוסף מאפשרים הקריטריונים למשטרה למנוע מפלסטיני להיכנס לישראל בכל מקרה בו "קצין משטרה סבור כי בהתרת כ...
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' תגובה מקדמית לעתירה
תגובה  |  50482-07-10  |  2.8.2010
תגובה מקדמית לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. המדינה טוענת כי דין העתירה להימחק, וזאת בהתאם למדיניות ישראל לעניין כניסת פלסטינים מרצועת עזה לישראל – מדיניות "מבוססת על המצב המדיני-ביטחוני" – המתירה כניסה לישראל במקרים הומניטאריים חריגים בלבד, בדגש על מקרים רפואיים דחופים.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב