שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

יציאה לחו"ל מהגדה ומעזה

(20-1 מ-425)
  מסמכים (425)     תיקים (13)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף11.8.2019
ערבונות בסך עשרות אלפי שקלים נדרשים במסגרת ערעורים על פסיקות של בית המשפט המחוזי: הדבר עלול להותיר את אפשרות הערעור של פלסטינים לבית המשפט העליון "על הנייר" בלבד
עע"ם 4773/19 עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה
החלטה  |  8.8.2019
קבלת בקשת המוקד להגנת הפרט מבית המשפט להפחית את סכום העירבון שנקבע בערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירתו לתת היתר יציאה מהארץ לפלסטיני תושב הגדה המערבית המעוניין לצאת לשנה לחו"ל לצורכי עבודה ומחקר אקדמי. בית המשפט מפחית את גובה העירבון מ-30 אלף ל-4,000 ש"ח וקובע כי ההחלטה על ההפחתה התקבלה "בשים לב למהות ההליך ונושא העתירה שהוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים ובהתחשב בפערי הכוחות ...
עע"ם 4773/19 עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב לבקשה להפחתת סכום העירבון
תגובה  |  1.8.2019
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט להפחית את סכום העירבון שנקבע בערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירתו לתת היתר יציאה מהארץ לפלסטיני תושב הגדה המערבית המעוניין לצאת לשנה לחו"ל לצורכי עבודה ומחקר אקדמי. המדינה מבקשת מבית מהשפט לדחות את הבקשה, וטוענת שהמוקד לא הוכיח את שני התנאים הנדרשים להפחתת עירבון, שהם חוסר יכולת כלכלית וסיכויים גבוהים להצלחתו בעירור.
עע"ם 4773/19 עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית בקשה לשיקול מחדש והפחתה של סכום ערבון
בקשה  |  29.7.2019
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית המשפט להפחית את סכום העירבון שנקבע בערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירתו לתת היתר יציאה מהארץ לפלסטיני תושב הגדה המערבית המעוניין לצאת לשנה לחו"ל לצורכי עבודה ומחקר אקדמי. המוקד טוען שסכום זה אינו הולם את סכום ההוצאות המרבי הצפוי להיפסק אם הערעור ידחה. המוקד מוסיף שעירבון גבוה סותר את העיקרון שלפיו "אין נטייה לנעול בפני תובע את שערי בית המשפט אך משום ...
5.2.2019
בעקבות עתירת המוקד: הצבא איפשר לדוקטורנט לחינוך לשוב ללימודיו באלג'יריה, לאחר שיציאתו לחו"ל נמנעה שוב ושוב באמתלה ביטחונית, על רקע ניסיון פסול לגייסו כמשתף פעולה
עת"ם 21676-01-19 - קפישה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי
עתירה מנהלית  |  21676-01-19  |  9.1.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לאישה שבתה התינוקת זקוקה לטיפול רפואי מציל חיים לצאת לחו"ל דרך מעבר אלנבי. קדמה לעתירה זו עתירה אחרת שהמוקד הגיש בספטמבר 2018 להתיר לה לצאת עם בתה לטיפול רפואי בירדן, ורק לאחר העתירה ההיא הותרה יציאתה. המוקד פנה שנית בעקבות הידרדרות מצב התינוקת, אך הצבא מנע את יציאת האם עם בתה. המוקד טוען שהחלטת הצבא למנוע את יציאת האם היא שרירותית ולא מידתית, וכי היא ...
עת"ם 6143-12-18 אלוחידי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  6143-12-18  |  3.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני תושב הגדה המערבית לצאת לחו"ל לצורך השלמת לימודים לתואר דוקטור. האיש יוצא את הארץ דרך קבע למטרות אקדמיות ומקצועיות. המוקד מביע חשש שהאיסור מגלם ניסיון של גורמי הביטחון ללחוץ על האיש לשמש כמשתף פעולה. המוקד מדגיש כי קיים איסור בדין הבינלאומי ללחוץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת, ומוסיף כי המדינה פוגעת בזכויותיו של האיש לחינוך, לרכישת השכלה גבוהה, לח...
17.9.2018
לאחר מאבק עיקש של המוקד: הותרה יציאתה לחו"ל של אם לתינוקת הזקוקה לטיפול רפואי מציל חיים שאינו קיים בגדה המערבית
הנדון: בג"ץ 6409/18 ______ אלחטיב
תכתובת עקרונית  |  6409/18  |  13.9.2018
הודעת המדינה, במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט, שהוחלט להסיר את המניעה הביטחונית מעל יציאתו לחו"ל של תושב הגדה המערבית, מנהל אגף התקשורת והמתנדבים באגודת הסהר האדום הפלסטיני וחבר הנהלתה, שהוזמן לכנס בבריטניה.
13.9.2018
רק בעקבות התערבות המוקד: הצבא הסיר מניעה שהטיל בשרירותיות על יציאתו לחו"ל של פלסטיני מהגדה המערבית
בג"ץ 6407/18 - קפישה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית בקשה דחופה לקביעת מועד דיון
בקשה  |  6407/18  |  9.9.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט להקדים את מועד הדיון בעתירתו להורות למדינה להתיר לאישה שבתה התינוקת זקוקה לטיפול רפואי מציל חיים לצאת לחו"ל דרך מעבר אלנבי. התינוקת נולדה עם תסמונת נדירה ומאז היא מאושפזת ומונשמת. האם ניסתה לצאת עם בתה לירדן כדי לקבל טיפול שאינו ניתן בבתי החולים שבגדה המערבית, אך יציאתה נמנעה ללא נימוק. המוקד טוען שכל עיכוב מסכן את חיי התינוקת.
בג"ץ 6409/18 - אלחטיב ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6409/18  |  6.9.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר לתושב הגדה המערבית לצאת לבריטניה. האיש, מנהל אגף התקשורת והמתנדבים וחבר הנהלה בסהר האדום הפלסטיני, הוזמן להשתתף בהכשרה מקצועית מטעם האיחוד הבינלאומי של הצלב האדום והסהר האדום. הוא הגיש השגה על מניעת יציאתו לחו"ל כבר לפני תשעה שבועות, אך לא קיבל מענה ענייני. המוקד מדגיש שהאיש נהג לצאת לחו"ל כמה פעמים בשנה במסגרת עבודתו בלי שנתקל בקשיים כלשהם. עוד טוען המו...
בג"ץ 6407/18 - קפישה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6407/18  |  6.9.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לאישה שבתה התינוקת זקוקה לטיפול רפואי מציל חיים לצאת לחו"ל דרך מעבר אלנבי. התינוקת נולדה עם תסמונת נדירה והיא מאושפזת ומונשמת מאז לידתה. האם ניסתה לצאת עם בתה לירדן כדי לקבל טיפול שאינו ניתן בבתי החולים שבגדה המערבית, אך יציאתה נמנעה ללא נימוק. המוקד פנה לצבא שלוש פעמים בדרישה לטפל בבקשה בדחיפות, אך פניותיו נותרו ללא מענה. בעתירתו טוען המוקד שהחלטת הצב...
6.9.2018
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להתיר את יציאתה לחו"ל של אם לתינוקת הזקוקה לטיפול רפואי מציל חיים שאינו קיים בגדה המערבית
5.8.2018
לאחר שמשך 13 שנים נמנעה יציאתו לחו"ל: הוּתר לפלסטיני בשנות ה-50 לחייו לקיים את מצוות החג' בסעודיה
2.8.2018
מניעת יציאתם לחו"ל של תושבי השטחים הכבושים: המוקד הגיש בקשת חופש מידע לקבלת נתונים אודות מספר הפלסטינים שהצבא אסר עליהם את המעבר בגשר אלנבי בשנים האחרונות
הנדון: בג"ץ 5655/18 - עאבדין
הודעה  |  5655/18  |  30.7.2018
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד איסור יציאתו לחו"ל של פלסטיני המעוניין לצאת למכה לקיים את מצוות החאג'. המדינה מעדכנת כי היא מאשרת את יציאתו של האיש "בכפוף לחתימתו על התחייבות להימנע מקשר עם גורמי טרור" ולהפקדת ערבות כספית.
בג"ץ 5655/18 - עאבדין ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5655/18  |  26.7.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד איסור יציאתו לחו"ל של פלסטיני המעוניין לקיים את מצוות החאג'. המוקד עתר בעניינו של האיש לפני כשנה והמדינה הודיעה כי בקשתו תישקל בחיוב ככל שלא יתקבל מידע חדש עד ליום 7.8.2018. ואולם, כאשר פנה המוקד לצבא לאחרונה בבקשה להסיר את המניעה בהתאם להודעה, נדחתה בקשתו ללא התייחסות להודעה וללא שימוע. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכותו של האיש לחופש תנועה ובזכותו לחופש הדת והפולחן, ...
4.7.2018
הצבא מנע את יציאתו לחו"ל של אקדמאי פלסטיני באמתלה ביטחונית: רק בעקבות התערבות המוקד הותר לו לנסוע לאוניברסיטה באנגליה
הנדון: הסרת המניעה הביטחונית כנגד יציאתו של מרשי לחו"ל
תכתובת עקרונית  |  12.6.2018
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בדרישה להסיר את האיסור המוטל על יציאתו לחו"ל של פלסטיני, תושב הגדה המערבית, העובד כמרצה באוניברסיטת חברון. האיש, דוקטור לכימיה, מעוניין לבקר באוניברסיטה בבריטניה כדי להשתתף בפרויקט מחקרי בפקולטה למדעי הרפואה. רק בעת שניסה לצאת דרך גשר אלנבי גילה שיציאתו לחו"ל נאסרה בטענת מניעה ביטחונית. המוקד מבקש כי במקרה זה, היות שעל האיש להיות בבריטניה לפני תחילת יולי ובשל הפג...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב