שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

גירוש חסרי מעמד

(20-1 מ-28)
  מסמכים (28)     תיקים (1)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףאבו חאפיז נ' מדינת ישראל - רשות ההגירה - בקשה לשחרור ממשמורת
בקשה  |  16.5.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית המשפט כי יורה לשחרר ממעצר פלסטיני בן 22 יליד ברזיל, שמעמדו בגדה המערבית אינו מוסדר. הצעיר, בן לאב פלסטיני ואם ברזילאית, הגיע עם משפחתו למחנה הפליטים בג'נין כשהיה בן שלוש. האב עזב כשלושה חודשים אחרי הגיעם למחנה. בקשת המשפחה לאיחוד משפחות נותרה בלא מענה. לפני שנה ושלושה חודשים נעצר הצעיר במחסום, והמדינה מתעקשת לגרשו. המוקד טוען שמרכז חיי הצעיר בגדה ושאין לו זיקה למולדתו...
הנדון: גירוש בני משפחות של מבצעי פיגועים לרצועת עזה שלנו: מכתבנו 37230 מיום 25.11.2015
תכתובת עקרונית  |  3.3.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דרישת ראש הממשלה ממנו לאשר גירוש משפחות מפגעים לרצועת עזה. המוקד טוען במכתבו כי גירוש קרובי משפחה לרצועה אינו חוקי ומנוגד לאמנת ג'נבה, האוסרת לחלוטין גירוש תושבים מוגנים. בנוסף טוען המוקד כי גירוש המשפחות מהווה ענישה קולקטיבית האסורה אף היא על פי הדין הבינלאומי ועל פי פסיקת בג"ץ.
הנדון: נקיטת צעדים כלפי קרובי משפחה של מבצעי פיגועים
תכתובת עקרונית  |  21.1.2016
תשובת משרד המשפטים לשתי פניות ששלח המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דיווחים בתקשורת על כוונת הממשלה לפעול נגד בני משפחה של מבצעי פיגועים. על פי הדיווחים, הממשלה מתכננת לגרש בני משפחה כאלה לרצועת עזה או למנוע מהם לצאת לחו"ל. משרד המשפטים מציין בתשובתו כי "ככל הידוע לנו, בשלב זה אין כוונה לנקוט בצעדים אלה".
הנדון: כוונת הממשלה ומערכת הביטחון לגרש לרצועת עזה קרובי משפחה של מבצעי פיגועים
תכתובת עקרונית  |  25.11.2015
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות דיווחים בתקשורת על כוונת הממשלה לגרש מהגדה המערבית לרצועת עזה קרובי משפחה של מבצעי פיגועים. המוקד טוען כי מדובר בצעד דרקוני הנוגד את אמנת ג'נבה ומהווה ענישה קולקטיבית. בנוסף טוען המוקד כי העמדה הרשמית של המדינה היא כי מיום ביצוע ההתנתקות חדלו רצועת עזה והגדה המערבית להיות יחידה טריטוריאלית אחת, והעברתם בכפייה של תושבים מהגדה לרצועה מנוגדת אפוא ל...
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים
תכתובת עקרונית  |  29.8.2012
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין הנוהל הקובע כי כל עוד בקשתו של אדם מטופלת במשרד הפנים אין להרחיקו מישראל. המוקד מציין כי תכלית הנוהל להגן מפני גירוש על מי שבקשתו מתנהלת, והוא חל גם על גירוש לשטחים הכבושים. המוקד מדגיש כי נתקל בהפרות חוזרות של הנוהל משום שגורמי האכיפה אינם מודעים אליו או אינם יודעים שבקשתו של אדם נמצאת בדיון. המוקד מבקש ממשרד הפנים לקבוע נוהל עבודה שיבטיח שגורמי האכיפה...
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרת ישראל בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים
תכתובת עקרונית  |  29.8.2012
פניית המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין הנוהל הקובע כי כל עוד בקשתו של אדם מטופלת במשרד הפנים אין להרחיקו מישראל. המוקד מציין כי נתקל בהפרות חוזרות של הנוהל, וטוען כי יש להגביר את מודעות גורמי האכיפה אליו. המוקד מבקש מהמשטרה לפעול לתיאום עם משרד הפנים כך שתירשם הערת "מנוע גירוש" באשר לכל אדם שבקשתו מתנהלת במשרד הפנים. בנוסף מבקש המוקד מהמשטרה להבטיח בנהלים הרלוונטיים שגורמי האכיפה יקפידו ליישם את ...
פניית המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בנוגע לאיסור על הרחקת אדם מישראל בזמן שבקשתו מטופלת על ידי משרד הפנים
תכתובת עקרונית  |  29.8.2012
פניית המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לגבי אופן טיפולו בשחרור אסירים מן הגדה המערבית או רצועת עזה. המוקד מצביע על הבעייתיות בכך שבנוהלי השב"ס העוסקים בשחרור אסיר לגדה או לרצועה אין כל התייחסות לשאלת חוקיות שהייתו בישראל. המוקד טוען כי המוסמכים להרחיק פלסטינים מישראל לשטחים הם קצין משטרה או ממונה ביקורת גבולות, ולפיכך, הוצאת אדם מישראל על ידי נציג שב"ס נעשית בחוסר סמכות. המוקד מבקש להבט...
1.6.2011
הצבא שחרר שלושה פלסטינים לביתם בגדה המערבית: היו כלואים בישראל למעלה משלוש שנים על פי החלטה מינהלית וללא הרשעה בדין
19.4.2011
לאחר למעלה משלוש שנים במאסר על פי החלטה מינהלית וללא הרשעה בדין: שני פלסטינים שוחררו לביתם בגדה המערבית; חמישה אחרים במצבם עדיין כלואים בישראל
17.10.2010
על פי החלטה מינהלית וללא הרשעה בדין: שבעה פלסטינים, ילידי ירדן, המתגוררים בגדה המערבית, עצורים בבתי כלא בישראל שנים ארוכות לאחר שסיימו לרצות את עונשיהם
מכתב המוקד ליועמ"ש הגדה בעניין הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) וצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112)
תכתובת עקרונית  |  8.6.2010
תגובת המוקד להגנת הפרט לתשובת יועמ"ש הגדה המערבית על דרישת המוקד לנסח מחדש את הצו בדבר מניעת הסתננות והצו בדבר הוראות ביטחון, כדי לצמצם את תחולתם. המוקד מדגיש כי העובדה שלנוסח הצווים יש פרשנויות רבות מעידה על הפסול היסודי שבהם. המוקד מתמקד בארבעה היבטים של הצווים: תחולתם הרחבה; העדר ביקורת שיפוטית; הטלת אחריות פלילית על מי שבעבר לא נחשב ל"מסתנן"; והאפשרות להחזיק אדם במשמורת עד לגירוש, לתקופות א...
צו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2)
חקיקה צבאית  |  13.4.2010
תיקון של הצו בדבר מניעת הסתננות (יהודה ושומרון) (מס' 329) תשכ"ט-1969, שנכנס לתוקף ביום 13.4.2010. על פי תיקון זה ייחשב מעתה ואילך כמסתנן כל מי ששוהה בשטחים הכבושים ללא היתר שהייה, ואף מי שנולד ושהה כל חייו בגדה אם אינו מחזיק בהיתר שהייה. דינו של אדם כזה גירוש, שיכול להתבצע בתוך 72 שעות, או מאסר בפועל. המוקד מדגיש כי הצו אינו מפרט באיזה היתר שהייה מדובר, וככל הידוע לא קיים היתר שהייה כזה.
מכתב המוקד לאלוף פיקוד המרכז בעניין הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) וצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112)
תכתובת עקרונית  |  25.3.2010
פניית המוקד להגנת הפרט לאלוף פיקוד המרכז בעניין צו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) וצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112). המוקד מבקש לעכב את כניסת הצווים לתוקפם, כיוון שעל פי לשונם יהפוך כל אדם השוהה בגדה המערבית לעבריין ויהיה צפוי לעונש של שלוש עד שבע שנות מאסר. כך גם יתאפשר לרוקן את הגדה המערבית מכל יושביה בהליך מזורז בן שלושה ימים, שעל פניו אינו מחייב כל ביקורת שיפוטית. המוקד טוען כי הוראו...
מעצר ממושך ללא ביקורת שיפוטית: העצור ______ זידאת, ת"ז ______
תכתובת עקרונית  |  7.1.2010
תלונה ששלח המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש הצבא בעניינו של פלסטיני מהגדה שנתפס ללא היתר בשטחי ישראל ומיועד בשל כך לגירוש לירדן. העותר נמצא למעלה משנה וחצי במעצר, ללא כל ביקורת שיפוטית, ומצב בריאותו הולך ומידרדר. במכתב מדגיש המוקד כי לא ייתכן שהעצור, שחי בגדה מאז היותו בן עשר ואף היה שרוי בעיצומו של הליך לאיחוד משפחות כאשר נעצר, יוחזק במעצר לתקופה כה ארוכה בהמתנה לגירושו לירדן, שם אין לו מעמד כלל ועיקר...
Respect for private family life under article 8 ECHR in immigration cases:a Human Right to regularize illegal stay?
אקדמי  |  13.2.2008
מאמר המנתח פסיקה תקדימית של בית הדין האירופי לזכויות אדם, בתיק דה סילבה נ' הולנד. ביה"ד נדרש לפסוק בעניין גירושה של שוהה בלתי חוקית וכתוצאה מכך ניתוקה מבתה. ביה"ד קבע כי זכות משפחה גרעינית לחיי משפחה גוברת על זכות המדינה למנוע הגירה בלתי חוקית לתחומה. למעשה, ביה"ד הרחיב בפסיקתו זו את תחולת הזכות לחיי משפחה, המעוגנת באמנה האירופית לזכויות אדם, גם לשוהים בלתי חוקיים. המאמר פותח בסקירה של הפסיקה ...
עת"ם 1563/07 - אלרחמאן נ' משרד הפנים - היועץ המשפטי לממשלה פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  30.10.2007
ביהמ"ש קובע, בפסק דין חמור ותקדימי, כי אזרח סעודי שהסתנן לישראל יישאר במאסר עד גירושו, אף כי לא נשקפת ממנו כל סכנה ביטחונית, ולמדינה אין שום טעם פורמאלי לכליאתו. ביהמ"ש מחליט להשאירו במאסר כדי למנוע מציאות שבה יכולים מסתננים לכוף את מדינת ישראל לקבלם. לשון אחר, ביהמ"ש מורה שלא לשחרר את האזרח הסעודי מטעמים הרתעתיים.
29.5.2007
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, שוחרר פלסטיני המתגורר בשטחים ממעצר בן שלוש שנים, ובוטל צו הגירוש שהוצא נגדו: קודם למעצרו זה, לא נעצר העותר ולא נחקר על ידי רשויות הצבא
בג"ץ 2820/07 - סלימאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מוסכמת למחיקת עתירה
בקשה  |  2820/07  |  29.4.2007
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט בשמו של פלסטיני המתגורר בשטחים, הוא שוחרר ממעצר ובוטל צו הגירוש שהוצא נגדו. העותר הוחזק במעצר למעלה משלוש שנים לאחר שנתפס ללא תעודת זהות. במשך כל תקופת מאסרו הוא לא הובא בפני ערכאה שיפוטית, ואף נטען שהוצא נגדו צו גירוש אשר מעולם לא הוצג בפניו. בעתירה נטען כי רשויות הצבא מתעמרות בעותר רק משום היותו חסר מעמד בשטחים, וכן שהצבא שולל את חירותו של העותר ללא שבחן אמצעים מ...
בג"ץ 2820/07 - סלימאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2820/07  |  26.3.2007
המוקד להגנת הפרט עתר בשמו של פלסטיני, לשחררו מהמעצר בו הוא נמצא זה למעלה משלוש שנים, לאחר שנתפס ללא תעודת זהות, ולבטל את צו הגירוש שהוצא נגדו. במשך כל השנים במעצר לא הובא העותר בפני ערכאה שיפוטית שתבחן את מעצרו, ואף נאמר לו שהוצא נגדו צו גירוש שמעולם לא הוצג בפניו. במהלך מעצרו ניסה הצבא לגרש את העותר לירדן, אולם השלטונות שם סרבו לקבלו. הצבא, נטען בעתירה, מתעמר בעותר היות והוא חסר מעמד בשטחים. ה...
עת"ם (ב"ש) 313/06 - עמותת "רופאים לזכויות אדם" ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  313/06   |  24.12.2006
בית המשפט קיבל עתירה של פלסטינית להימנע מלגרשה מתחומי המדינה ולבחון מחדש את בקשתה להעניק לה מעמד של קבע בישראל. העותרת, שהתחתנה בנישואים פוליגימיים עם פלסטיני, אזרח ישראל בשנת 1993, שהתה בישראל ללא היתר כדין במשך 14 שנה. בשנת 2001 התגרשה, ובית הדין השרעי פסק שארבע מבנותיה יישארו בחזקתה. בשנת 2005 פנתה העותרת לוועדה הבין-משרדית וביקשה שזו תבחן אפשרות להעניק לה מעמד של קבע בישראל. ואולם, הוועדה ד...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב