שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

זכויות סוציאליות

(20-1 מ-234)
  מסמכים (234)     תיקים (6)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף3.6.2019
דו"ח מבקר המדינה: ביקורת נוקבת על הטיפול הלקוי במעמדם האזרחי של תושבי ירושלים המזרחית
דו"ח מבקר המדינה: טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים (פרק 9)
דוח  |  2.6.2019
מתוך אתר מבקר המדינה
8.5.2019
משרד הפנים בנוהל מתוקן: קטין שהורהו התושב מחזיק במעמד ארעי, זכאי להירשם במרשם האוכלוסין במעמד זהה
האף תספה צדיק עם רשע מאת לירון א' ליבמן
ספר  |  1.4.2019  |  לירון א' ליבמן
האמצעים ללחימה בטרור ולמאבק בו פוגעים לפעמים באנשים שאינם נושאים באחריות למעשי הטרור. ואכן, לעיתים קרובות עולה הטענה, בישראל ובעולם, שאמצעים אלו הם למעשה ענישה קולקטיבית פסולה מבחינה חוקית ומוסרית. מתוך אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה.
7.3.2019
עם פרסום הנחיית רשות המסים: פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל מוכרים מעתה כעובדים מקומיים בכל הנוגע לנקודות זיכוי במס הכנסה והחרגה של מעסיקיהם מתשלום היטל עובד זר
הנדון: תושבי אזור הנמצאים בהליכי איחוד משפחות - הנחיית רשות המסים בישראל
נוהל  |  13.12.2018
עמדת רשות המסים בעתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתרים מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. הרשות מעדכנת כי היא מבטלת את היטל העובד הזר "בשל ההקשר הספציפי של אחמ"שים על נסיבותיהם הייחודיות". בנוסף מעדכנת הרשות כי ציבור זה יקבל מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה.
12.9.2018
לאחר מאבק ממושך של המוקד: הצבא הנפיק היתרים לנהיגה בישראל לשני פלסטינים, החיים בישראל מכוח היתרי שהייה, לצורך הסעת ילדיהם החולים לטיפולים רפואיים
הנדון: בקשה להארכת היתר נהיגה בישראל שניתן למר ח'_, ת"ז ___ לפי נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלס' תושבי איו"ש ורצ"ע"
תכתובת עקרונית  |  19.6.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יאריך את משך ההיתר לרישיון נהיגה שניתן לפלסטיני יליד הגדה המערבית שנמצא בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים. בנם של הזוג מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ומקבל קצבת נכות בשיעור של 188%. בשל מצבו של הילד, האב זקוק לרישיון נהיגה כדי להסיעו.
3.6.2018
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מטעם המשיבים 10-1
תכתובת עקרונית  |  1889/18  |  27.5.2018
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מודיעה כי היא מבטלת את היטל העובד הזר וכי אנשים אלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה. בכל הנוגע לביטוח לאומי ופנסיוני, המדינה מבקשת לקבל ארכה של תשעים יום לצורך בי...
הנדון: בקשה להיתר נהיגה בישראל עבור מר צ__ ת"ז ____, לפי נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראל לפלס' תושב איו"ש ורצ"ע"
תכתובת עקרונית  |  13.5.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לתת לפלסטיני יליד הגדה המערבית היתר לרישיון נהיגה בישראל כיוון ששתי בנותיו חולות במחלות קשות המחייבות ביקור תדיר בבתי חולים הנמצאים בערים מרוחקות זו מזו וזקוקות לליווי הורה. הפלסטיני שוהה בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות עם בת זוגו, תושבת ירושלים המזרחית.
3.4.2018
המוקד לבית המשפט: להורות למשרד הפנים ולצבא להסדיר את הטיפול בבקשות להארכת היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות
15.3.2018
הכרעה תקדימית של בית הדין הארצי לעבודה: ילדים מירושלים המזרחית הממתינים לקבל מעמד במדינה, זכאים לביטוח בריאות ממלכתי עד הגיעם לגיל 14
עב"ל 13304-07-13 - חלאילה ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי פסק דין
פסיקה / עבודה ארצי  |  13304-07-13   |  13.3.2018
קבלת ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, שלפיה ילדים שאחד מהוריהם תושב קבע בישראל ומעמדם טרם הוסדר אינם זכאים לביטוח מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל עוד לא הוסדר מעמדם במשרד הפנים. בית הדין הארצי הופך את ההחלטה וקובע כי קטינים עד גיל 14 במצב זה, אם ביקשו לקבל רישיון ישיבה בישראל, יירשמו לתקופת ביניים בקובץ הבריאות של המוסד לביטוח לאומי, ובהתאמה הם יהיו מבוטחים בביטוח בריאות ...
6.3.2018
המוקד בעתירה לבג"ץ: על ישראל להשוות את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל עם משפחותיהם דרך קבע לאלו של תושבי המדינה, שכן מרכז חייהם וכל זיקותיהם מצויות במדינה
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1889/18  |  5.3.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מתייחסת לקבוצה זו כאל "עובדים זרים" ומחילה עליהם שורה של תקנות מכבידות המייקרות את העסקתם בכ-20% לעומת תושבי קבע, ובכך היא פוגעת בכושר השתכרותם וביציבותם התעסוקתית. המוקד עומד על כך שאנשים אלו הם תושבים בפו...
20.11.2017
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' הודעת עדכון מטעם המדינה
הודעה  |  9327/16  |  16.11.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו מלקוחות פלסטינים שיקבלו בקרוב מעמד ארעי בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות. המדינה מדווחת על מצב הטיפול בהחזרת הכספים על בסיס מידע שנמסר לה מקופות החולים: "מכבי שירותי בריאות" החזירה את כל הכסף שגבתה, "כללית" השלימה את ההחזר לבעלי הרשאות לחיוב החשבון ובימים אלו היא מחזירה ליתר הזכאים, "לאומית" הודיע...
13.11.2017
הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד
הנדון: בקשת חופש המידע - רישיונות או היתרי נהיגה בישראל לפלסטינים באיו"ש - התייחסות מנהא"ז איו"ש
תכתובת עקרונית  |  12.11.2017
תשובת הצבא לבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בעניין הנפקת רישיונות נהיגה בישראל בשנת 2016 לפלסטינים המתגוררים בה כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות. הצבא מוסר כי הוגשו 47 בקשות ומתוכן 40 נדחו, 6 אושרו ואחת הועברה לטיפול במת"ק עזה. ההיתר שניתן הוא למשך שנה ומוגבל לטיפולים רפואיים בלבד. בנוסף מציין הצבא כי ניתנו 140 היתרי נהיגה לרופאים שלא על פי "נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטי...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב