שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

שלילת תושבות בשטחים

(20-1 מ-24)
  מסמכים (24)     תיקים (0)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהסף נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה - דו"ח של ארגון HRW
דוח  |  27.4.2021
כשפירושו האמיתי של חל"ת הוא גירוש
עיתונות מקומית, עמירה הס  |  20.12.2020
ב-1994, בעת המו"מ עם אש"ף, טרחה ישראל למחוק ממרשם האוכלוסין בגדה המערבית יותר מ-25 אלף תושבים פלסטינים. הוראה מגבוה? יוזמה מקומית? איננו יודעים
הנדון: מידע לגבי שלילה והשבת תושבות לתושבי השטחים
תכתובת עקרונית  |  1.11.2020
באדיבות עו"ד עדי לוסיטגמן
12.6.2012
"חדל להיות תושב": בין השנים 1967 ל-1994 שללה ישראל את תושבותם של כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה
מענה הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט מכוח חוק חופש המידע בנושא גירוש ושלילת תושבות בגדה המערבית וברצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  10.6.2012
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. הצבא מוסר כי בין השנים 1994-1967 הוא שלל את מעמדם של 108,878 פלסטינים מרצועת עזה על פי אחד משני קריטריונים: מעבר לחו"ל למשך שבע שנים, או אי התייצבות לאחד ממִפקדי האוכלוסין שערך הצבא ברצועת עזה בשנים 1981 ו-1988. הצבא מוסיף כי לפי הנוהל הצבאי, תושבים שהתאימו לאחד הקריטריונים הנ"ל הועברו לסטאט...
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דוח  |  1.2.2012
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, ...
בקשה לפי חוק חופש המידע: גירוש ושלילת תושבות ברצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  30.8.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. בין היתר מבקש המוקד לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, על המדיניות והנהלים הצבאיים המנחים את שלילת התושבות, ועל מספר התושבים שמעמדם הושב לאחר שנשלל. בנוסף מבקש המוקד נתונים בדבר מספר תושבי השטחים שגורשו מהגדה המערבית ומרצועת עזה.
2.5.2011
"חדל להיות תושב": בין השנים 1994-1967 שללה ישראל את תושבותם של 140,000 פלסטינים מהגדה המערבית
תשובת היועץ המשפטי לגדה המערבית לעתירת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בנושא "הקפאת" רישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים
תגובה  |  28741-02-11  |  30.3.2011
תגובה לעתירה לפי חוק חופש המידע, שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להציג מידע בנושא "הקפאת" הרישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים. הצבא מתייחס בתשובתו למה שהוא מכנה 'סטאטוס חל"ת' – חדל להיות תושב – שניתן לתושבים פלסטינים שיצאו מהגדה המערבית עד שנת 1994 ולא שבו בתוך שלוש שנים. באמצעות נוהל צבאי שללה ישראל את התושבות של מאה וארבעים אלף פלסטינים: היא הגדירה תושב שלא חזר בפרק זמן זה כמי שהעתיק...
עת"ם 28741-02-11 - המוקד להגנת הפרט נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
עתירה מנהלית  |  28741-02-11  |  14.3.2011
עתירה לפי חוק חופש המידע, שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להציג מידע בנושא "הקפאת" הרישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים. העתירה הוגשה לאחר במשך למעלה מחצי שנה – תוך הפרה בוטה של החוק – לא השיב הצבא לבקשת המוקד בעניין.
הצו בדבר מניעת הסתננות (תיקון מס' 2) וצו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 112) - מענה לפניה
תכתובת עקרונית  |  18.5.2010
תגובת היועמ"ש לגדה המערבית למכתב המוקד בעניין הצו למניעת הסתננות והצו בדבר הוראות ביטחון. היועמ"ש קובע כי לא מצא מקום לבטל את תיקוני החקיקה או לעכב את כניסתם לתוקף. בתגובתו נכתב בין השאר כי מי שנולד בגדה לא נחשב כ"מסתנן"; הענישה בעניין לא רק שלא הוחמרה, אלא אף הוקלה; לא אמורים להימצא בגדה פלסטינים השוהים בה שנים ארוכות ללא היתר, "שכן אלה קיבלו מעמד באזור זה מכבר"; מגורש יוכל לפנות לוועדה השיפוט...
12.4.2010
המוקד להגנת הפרט הביא לשחרורו של צעיר פלסטיני שהוחזק שנתיים וחצי במעצר מכוח צו גירוש לירדן: ישראל טוענת כי שהייתו של העותר בשטחים אינה חוקית, ורוצה לגרשו למקום אליו אין לו כל זיקה
12.4.2009
בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט במסגרת חוק חופש המידע, מסר משרד הפנים נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית: במהלך השנים 2007-2005 נשלל מעמדם של 1,869 תושבי קבע בירושלים, מתוכם 91 קטינים
13.6.2007
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, קיבלה פלסטינית המשתייכת ל"אוכלוסיית בג"ץ השנייה" רישיון ביקור של השטחים: העותרת נכנסה לשטחים בשנת 1993 מכוח רישיון ביקור של משרד הפנים, וביקשה להמירו לרישיון של השטחים, המאפשר שהות ארוכה יותר בשטחים, אולם הצבא טען כי היא אינה משתייכת לאוכלוסייה האמורה, וסרב להמיר את הרישיון
17.4.2007
פקידים ישראלים מחקו את שמותיהם של אסירים פלסטינים ותיקים ממרשם האוכלוסין, אך מתחמקים מלהשיב את הרישום על כנו: לטענת היועץ המשפטי בגדה המערבית, השבת הרישום צריכה להיעשות על ידי הצד הפלסטיני, חרף העובדה כי בעבר הודה היועץ המשפטי שהאחריות ל"טעות" ולתיקון מוטלת על הצד הישראלי
30.9.2006
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, הודיע הצבא כי החליט לאפשר את חזרתו לשטחים של פלסטיני שגורש מהם בשנת 1970 לירדן: העותר הוחזק במעצר בישראל, ויחד עם שמונה עצורים נוספים גורש ביוני 1970, מחוסר כל, לירדן. זאת, מבלי שנערך לו שימוע כדין. העותר, כיום פנסיונר בן 88, חזר לבסוף לגדה בספטמבר 2006
8.8.2006
משפחות בהקפאה – דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ו'בצלם': דו"ח זה הוא השני במספר שעניינו מדיניותה של ישראל, הכופה פירוד על בני משפחות גרעיניות בשטחים הכבושים. הדו"ח מתמקד במדיניות ישראל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, לפיה מוקפא לחלוטין הטיפול באיחוד משפחות בשטחים. בכך הופכים חייהן של אלפי משפחות פלסטיניות לבלתי אפשריים
משפחות בהקפאה - האיסור שמטילה ישראל על איחוד משפחות בשטחים מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה
דוח המוקד  |  1.7.2006
דו"ח שני של המוקד להגנת הפרט ו'בצלם' על מדיניות ישראל הכופה פירוד על בני משפחות גרעיניות בשטחים הכבושים. הדו"ח מתמקד במדיניות ישראל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, המקפיאה לחלוטין את הטיפול באיחוד משפחות בשטחים, וכך הופכת את חייהן של אלפי משפחות פלסטיניות לבלתי אפשריים.
בג"ץ 360/89 - טביב נ' מפקד אזור יהודה ושומרון בית אל, תק-על 89(4), 14
פסיקה / עליון  |  360/89  |  10.12.1989
פסק דין בעתירת פלסטיני המבקש כי תוכר לאחיו זכות של תושבות קבע בגדה המערבית. העתירה נדחתה. השופטים מציינים כי אחי העותר רואה עצמו כמי שהיגר לארה"ב ב-1973, ואף כי אין סיבה למנוע את ביקורו בגדה, אין פגם בהחלטת ישראל לסרב לבקשה להכיר בו כתושב קבע. [המסמך באדיבות 'תקדין']
בג"ץ 282/88 - עווד נ' ראש הממשלה ושר הפנים ואח', פ"ד מב(2), 424
פסיקה / עליון  |  282/88  |  5.6.1988
בג"ץ דחה את עתירתו של תושב ירושלים שעבר להתגורר בארצות הברית לשם לימודים וקיבל אזרחות אמריקאית, וכשביקש לשוב ולגור בירושלים נאמר לו שתושבותו נשללה והוחלט לגרשו. בג"ץ קבע כי החוק המסדיר את שאלת התושבות של הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים הוא חוק הכניסה לישראל, והם יושבים בה על פי רישיון ישיבת קבע כמשמעו בחוק זה. מעמדם אינו "מעין אזרחות", כטענת העותר, שכן מעמד זה אינו קיים בישראל. העותר השתקע מחוץ לי...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב