שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

גריעה מהמרשם

(20-1 מ-23)
  מסמכים (23)     תיקים (1)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףנייר עמדה: שליטת ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני והשלכותיה על זכויות יסוד של האוכלוסיה הפלסטינית
נייר עמדה  |  24.8.2021
הסף נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה - דו"ח של ארגון HRW
דוח  |  27.4.2021
כשפירושו האמיתי של חל"ת הוא גירוש
עיתונות מקומית, עמירה הס  |  20.12.2020
ב-1994, בעת המו"מ עם אש"ף, טרחה ישראל למחוק ממרשם האוכלוסין בגדה המערבית יותר מ-25 אלף תושבים פלסטינים. הוראה מגבוה? יוזמה מקומית? איננו יודעים
12.6.2012
"חדל להיות תושב": בין השנים 1967 ל-1994 שללה ישראל את תושבותם של כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה
מענה הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט מכוח חוק חופש המידע בנושא גירוש ושלילת תושבות בגדה המערבית וברצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  10.6.2012
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. הצבא מוסר כי בין השנים 1994-1967 הוא שלל את מעמדם של 108,878 פלסטינים מרצועת עזה על פי אחד משני קריטריונים: מעבר לחו"ל למשך שבע שנים, או אי התייצבות לאחד ממִפקדי האוכלוסין שערך הצבא ברצועת עזה בשנים 1981 ו-1988. הצבא מוסיף כי לפי הנוהל הצבאי, תושבים שהתאימו לאחד הקריטריונים הנ"ל הועברו לסטאט...
בקשה לפי חוק חופש המידע: גירוש ושלילת תושבות ברצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  30.8.2011
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל מידע על שלילת מעמד מתושבי רצועת עזה משנת 1967. בין היתר מבקש המוקד לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, על המדיניות והנהלים הצבאיים המנחים את שלילת התושבות, ועל מספר התושבים שמעמדם הושב לאחר שנשלל. בנוסף מבקש המוקד נתונים בדבר מספר תושבי השטחים שגורשו מהגדה המערבית ומרצועת עזה.
14.8.2011
ישראל ממשיכה לגרוע פלסטינים ממרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים: טעות אנוש או מדיניות?
תשובת המנהל האזרחי למוקד להגנת הפרט בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
תכתובת עקרונית  |  16.5.2011
תשובת המינהל האזרחי לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין מחיקת רשומה של פלסטיני המתגורר בירדן ממרשם האוכלוסין. המינהל האזרחי מוסר כי האיש אכן אינו רשום במרשם האוכלוסין, וטוען ש"ייתכן כי מדובר בטעות אנוש או בתקלה טכנית".
2.5.2011
"חדל להיות תושב": בין השנים 1994-1967 שללה ישראל את תושבותם של 140,000 פלסטינים מהגדה המערבית
מכתב המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין
תכתובת עקרונית  |  24.4.2011
פניית המוקד להגנת הפרט לקצין פניות הציבור של המינהל האזרחי בעניין השמטה ממרשם האוכלוסין של פלסטיני המתגורר בירדן. האיש נרשם, בהיותו בן שנה, במרשם האוכלוסין בשטחים וקיבל מספר זהות, באמצעותו נכנס מאז מספר פעמים לגדה המערבית. כשניסה באוקטובר 2010 להיכנס למולדתו סירבו החיילים לאפשר את כניסתו לגדה המערבית, בטענה כי שמו "אינו מופיע במרשם האוכלוסין הפלסטיני" כתושב השטחים הכבושים. המוקד דורש מהצבא להשי...
עת"ם 28741-02-11 - המוקד להגנת הפרט נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' עתירה לפי חוק חופש המידע
עתירה מנהלית  |  28741-02-11  |  14.3.2011
עתירה לפי חוק חופש המידע, שהגיש המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להציג מידע בנושא "הקפאת" הרישום במרשם האוכלוסין של השטחים הכבושים. העתירה הוגשה לאחר במשך למעלה מחצי שנה – תוך הפרה בוטה של החוק – לא השיב הצבא לבקשת המוקד בעניין.
מכתב המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לגדה המערבית בעניין הסרת סימון תעודת זהות כ"לא פעילה"
תכתובת עקרונית  |  11.5.2010
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לגדה המערבית בדרישה להסיר את סימון תעודת הזהות של פלסטיני – המרצה מאסר עולם בכלא בישראל – כ"לא פעילה". במרשם האוכלוסין הפלסטיני המקורי רשום האיש רישום תקני ללא כל סיוג. המוקד דורש להסיר את סימון "אי הפעילות" מרישום פרטי האיש בהעתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל. המוקד טוען כי כלל לא ברור מהו הבסיס החוקי לסימון זה, ובמיוחד לקביעה כי אותו אדם "אינו נחשב כת...
12.4.2009
בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט במסגרת חוק חופש המידע, מסר משרד הפנים נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית: במהלך השנים 2007-2005 נשלל מעמדם של 1,869 תושבי קבע בירושלים, מתוכם 91 קטינים
29.12.2008
ביום 8.12.2008 התקיים בבג"ץ דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט בעניין המדיניות הישראלית, המונעת שינויי מען במרשם האוכלוסין מרצועת עזה לגדה המערבית: המוקד מתריע כי המדיניות הישראלית ממסדת את ההפרדה בין שני חלקי השטחים הכבושים ומנציחה מציאות של ניתוק בין האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת ברצועת עזה לזו המתגוררת בגדה המערבית
13.6.2007
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט, קיבלה פלסטינית המשתייכת ל"אוכלוסיית בג"ץ השנייה" רישיון ביקור של השטחים: העותרת נכנסה לשטחים בשנת 1993 מכוח רישיון ביקור של משרד הפנים, וביקשה להמירו לרישיון של השטחים, המאפשר שהות ארוכה יותר בשטחים, אולם הצבא טען כי היא אינה משתייכת לאוכלוסייה האמורה, וסרב להמיר את הרישיון
17.4.2007
פקידים ישראלים מחקו את שמותיהם של אסירים פלסטינים ותיקים ממרשם האוכלוסין, אך מתחמקים מלהשיב את הרישום על כנו: לטענת היועץ המשפטי בגדה המערבית, השבת הרישום צריכה להיעשות על ידי הצד הפלסטיני, חרף העובדה כי בעבר הודה היועץ המשפטי שהאחריות ל"טעות" ולתיקון מוטלת על הצד הישראלי
הקפאת רישומם של אסירים ותיקים במרשם האוכלוסין
תכתובת עקרונית  |  12.3.2007
המוקד מבקר את היועץ המשפטי של הגדה המערבית על סתירותיו בעניין השבת הרישום של אסירים ותיקים ממרשם האוכלוסין בגדה. היועץ טוען כי הצד הפלסטיני הוא האחראי על השבת הרישום, אבל בו בזמן הוא מבהיר כי הצד הישראלי הוא הפוסק האחרון בעניין. המוקד דורש להחיות את רישומם של האסירים, וכן להורות לכל הגורמים לוודא שלא יוקפא עוד. סעיף 47 לאמנת ג'נבה הרביעית קובע כי אין לשלול ממוגנים הנמצאים בשטח כבוש את זכויותיהם...
הקפאת רישומם של אסירים ותיקים במרשם האוכלוסין
תכתובת עקרונית  |  26.2.2007
היועץ המשפטי של הגדה המערבית טוען כי האחריות על השבת רישום האסירים הותיקים במרשם האוכלוסין מוטלת על הצד הפלסטיני; ואולם, הוא מוסיף, הצד הפלסטיני צריך להעביר בקשה להשבת הרישום לידי הצד הישראלי, והצבא הוא שיחליט האם להשיב את הרישום אם לאו. לבד מן הסתירה הבוטה בדברי היועץ המשפטי, יצוין כי בעבר הכיר הצבא באחריותו להקפאת הרישום, הודה ב"טעות", והוא שהחזיר את האסירים הותיקים למרשם.
הקפאת רישומם של אסירים ותיקים במרשם האוכלוסין
תכתובת עקרונית  |  24.12.2006
בעקבות מידע שהגיע למוקד, לפיו הקפיא הצבא רישומם של אסירים פלסטינים ותיקים במרשם האוכלוסין בשטחים, פנה המוקד ליועץ המשפטי של הגדה המערבית ודרש להשיב את הרישום. וכן, להורות לכל הגורמים הרלוונטיים שרישומם של האסירים הוותיקים לא יוקפא עוד. הקפאת הרישום מונעת לעתים מבני משפחתם של האסירים לבקרם, היא מעידה על ניהול לא תקין של המרשם, ושוללת לכאורה את מעמדם של האסירים הוותיקים.
8.8.2006
משפחות בהקפאה – דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ו'בצלם': דו"ח זה הוא השני במספר שעניינו מדיניותה של ישראל, הכופה פירוד על בני משפחות גרעיניות בשטחים הכבושים. הדו"ח מתמקד במדיניות ישראל מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, לפיה מוקפא לחלוטין הטיפול באיחוד משפחות בשטחים. בכך הופכים חייהן של אלפי משפחות פלסטיניות לבלתי אפשריים


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב