שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

סדרי דין

(20-1 מ-61)
  מסמכים (61)     תיקים (4)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף5.3.2020
פסק דינו של בג"ץ הופץ לאמצעי התקשורת בטרם הועבר למוקד: מלשכת הנשיאה חיות נמסר כי מדובר ב"תקלת מנהלה"
הנדון: פרסום פסקי הדין בבג"ץ 751/20, 754/20 ו-755/20
תכתובת עקרונית  |  23.2.2020
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
בג"ץ 5239/11 - אורי אבנרי ואח' נ' הכנסת ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5239/11  |  15.4.2015
פסק דין של בית המשפט העליון בארבע עתירות שהגישו ארגונים לזכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בדרישה להורות למדינה לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות על מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. שופטי הרוב בבג"ץ דחו את העתירות וביטלו רק את הסעיף המאפשר לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק. בית המשפט קבע כי "קריאה לחרם נכנסת למסגרת הקטגוריה המכונה בספרות החוקתית: הפרדוקס הדמוקרטי, אשר ב...
בג"ץ 1003/10 - אלזע'ארי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מעדכנת מטעם העותרים
הודעה  |  1003/10  |  23.2.2012
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לצבא להתיר את יציאתו של תושב מחנה הפליטים דהיישה מהגדה המערבית, דרך גשר אלנבי, לביקור משפחתי בירדן. המוקד מעדכן את בית המשפט בפסק דין של בית המשפט העליון – בעתירה אחרת – הקובע שכאשר עותר מתנגד לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, והמדינה אינה מוציאה תעודת חיסיון, הפסיקה תינתן על סמך החומר הגלוי בלבד. המוקד מוסיף כי כיוון שהחומר הגלוי שהגישה המדינה בעתירה ז...
15.2.2012
בג"ץ דחה עתירה של המוקד להגנת הפרט: השופטים ביססו את החלטתם על טענות שהמדינה ייחסה לאדם אחר
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית החלטה
פסיקה / עליון  |  6860/11  |  15.1.2012
החלטת בית המשפט בבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לתיקון או הבהרת פסק דין בעתירה להורות לצבא להתיר את יציאתו של סטודנט פלסטיני לגרמניה ללימודי תואר שני. בית המשפט פוסק כי אין מקום לתקן את פסק הדין. בהחלטתו מתעלם בית המשפט מהטעות העובדתית שנפלה בפסק הדין, שם נכתב בין היתר כי החלטת השופטים לדחות את העתירה התקבלה אחרי עיונם בחומר גלוי "הכולל עדויות במשטרה", למרות שכלל לא הוצגו עדויות כאלו בעניינו של הס...
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית בקשה מוסכמת לתיקון או הבהרת פסק דין
בקשה  |  6860/11  |  23.10.2011
בקשה לתיקון או הבהרת פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר לסטודנט פלסטיני לצאת מהגדה המערבית לירדן בדרכו להמשך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה בגרמניה. המוקד מסב את תשומת לבו של בית המשפט לכך שפסק הדין קובע שהעתירה נדחית לאחר עיון בחומר חסוי ובחומר גלוי "הכולל עדויות במשטרה", בעוד שהחומר הגלוי שהגישה הפרקליטות לא הכיל עדויות במשטרה, ועדויות כאלו בעניינו של העותר כלל לא הוצגו לבית המש...
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  6860/11  |  3.10.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר את יציאתו של סטודנט פלסטיני מהגדה המערבית לירדן כדי להגיע להמשך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה בגרמניה. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי לא מצא עילה להתערב בהחלטת המדינה למנוע את יציאת הסטודנט לחו"ל "מטעמי ביטחון". בית המשפט כותב כי החלטתו התבססה על עיון בחומר חסוי ובחומר גלוי "הכולל עדויות במשטרה" בעניינו של הסטודנט. דברים אלה נכתבים בפסק הדין למרות שהחומר ה...
בג"ץ 6860/11, 6852/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פרוטוקול
פרוטוקול  |  6860/11  |  3.10.2011
פרוטוקול דיון בשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתם של שני סטודנטים פלסטינים לחו"ל להמשך לימודיהם האקדמיים. השופטים החליטו לנהל כאחד את הדיון בעניינם של שני הסטודנטים, שאינם קשורים זה לזה, ושעניינם המשותף היחיד הוא "המניעה הביטחונית" שהצבא מטיל על יציאתם. בעוד שהמוקד טוען בכל אחת מהעתירות לעצמה, המדינה מתחילה את דבריה "ביחס לשני התיקים", ורק לאחר מכן מציגה את עמדותיה בק...
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6860/11  |  22.9.2011
עתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של סטודנט פלסטיני דרך גשר אלנבי כדי להגיע ללימודי תואר שני באוניברסיטה בגרמניה. המוקד מדגיש כי נוהלי הצבא מאפשרים לישראל לשלול את חופש התנועה של פלסטינים בהליך שנעשה בסתר, ללא נימוק, ללא מתן זכות טיעון וללא כל הודעה מראש. המוקד מוסיף כי נוהלי הצבא אינם נותנים כל מענה למקרים דחופים, וכי איסור היציאה הגורף שהוטל על הסטודנט "מטעמי ביטחון"...
חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים
דוח  |  1.8.2011
דו"ח ארגון יש דין חושף את הכשלים השיטתיים המונעים הצלחה של חקירות מצ"ח בדבר עבירות של חיילים נגד פלסטינים. כתוצאה מהכשלים, 96.5% מהתלונות המוגשות נסגרות ללא הגשת כתבי אישום. הדו"ח נכתב על בסיס מעקב של יש דין אחר 192 תלונות וניתוח תוכנם של עשרות תיקי חקירה העוסקים בקשת רחבה של פגיעות בפלסטינים וברכושם, ביניהן הרג ופציעה, גניבה ופגיעה אחרת ברכוש, והתעללות בעצורים. מהדו"ח עולה כי הגורמים לכישלון ה...
13.7.2011
28 ארגוני החברה האזרחית ופעיליה: "הרוח הנושבת בכנסת מסכנת את כולנו"
חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011
חוק  |  11.7.2011
נוסח "חוק החרם", המאפשר נקיטת סנקציות כלפי מי שקורא להטלת חרם על מדינת ישראל. החוק קובע כי מי שמפרסם ביודעין קריאה פומבית להטיל חרם על אדם או גורם – כלכלי, תרבותי או אקדמי – רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, עושה עוולה אזרחית ובית המשפט רשאי לחייב אותו בפיצויים ללא הוכחת נזק. 
אי כיבוד החלטות ביניים של בתי המשפט וכן הבטחות והתחייבויות המדינה בפני בית המשפט במהלך דיונים
תכתובת עקרונית  |  24.3.2011
מכתבה של עו"ד יהודית קרפ ליועץ המשפטי לממשלה בעניין אי כיבוד החלטות ביניים של בתי המשפט והבטחות והתחייבויות של המדינה בפני בית המשפט במהלך דיונים. מדובר בהתחייבויות הפרקליטות לעשות דבר או לפעול לפי מדיניות מסוימת, שמטרתן, בדרך כלל, לדחות הכרעה של בית המשפט או לקבל פרק זמן נוסף לביצוע, או לדחות מתן צו עשה או צו ביזיון נגד המדינה. קרפ טוענת כי הפרתן של החלטות וצווי ביניים של בית המשפט שאינם פסקי ...
פרוטוקול מס' 150 מישיבת ועדת הכנסת – הצורך בהקמת ועדות חקירה פרלמנטריות לבדיקת ארגוני זכויות אדם ישראליים
ועדת כנסת  |  2.2.2011
החלטות ועדת הכנסת על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "קרנות מחוץ לארץ וממדינות המממנות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק במסע הדה-לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל" וועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "מעורבות גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה ובניסיונות לרכישה מאורגנת של אדמותיה".
פרוטוקול מס' 149 מישיבת ועדת הכנסת – הצורך בהקמת ועדות חקירה פרלמנטריות לבדיקת ארגוני זכויות אדם ישראליים
פרוטוקול  |  1.2.2011
פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת שעסקה בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "קרנות מחוץ לארץ וממדינות המממנות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק במסע הדה-לגיטימציה לפגיעה בחיילי צה"ל" וועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת "מעורבות גופים וממשלות זרות במימון פעולות המופנות כנגד המדינה ובניסיונות לרכישה מאורגנת של אדמותיה". היועץ המשפטי לכנסת אמר, בין השאר, במהלך הדיון: "ללא ספק המדובר בתקדים, המעורר שאלות יסוד בדבר אופיי...
תשובת יועמ"ש הנהלת בתי המשפט בעניין החזר אגרה בתוספת הפרשי הצמדה
תכתובת עקרונית  |  15.10.2010
תשובת לשכת היועצת המשפטית של מערכת בתי המשפט לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החזר אגרות בצירוף הפרשי הצמדה. היועמ"ש קובעת כי דרישת המוקד להחזר מוצדקת, וכי מכוח תקנה 17 לתקנות האגרות היה על גזברות בתי המשפט להחזיר לו את סכום האגרה ששולם בהליכים שפורטו בבקשותיו בצירוף הפרשי הצמדה.
מכתב המוקד ליועמ"ש הנהלת בתי המשפט בעניין החזר אגרה בתוספת הפרשי הצמדה
תכתובת עקרונית  |  12.8.2010
בקשת המוקד להגנת הפרט מן היועצת המשפטית של הנהלת בתי המשפט להחזיר לו אגרות בצירוף הפרשי הצמדה. המוקד מפנה את היועמ"ש לתקנה 17 לתקנות בתי המשפט הקובעת כי "החזר אגרה לפי תקנות אלה ייעשה בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר האגרה".


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב