שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
67 מסמכים, 0 תיקים, 31 עדכונים
אלימות
515 מסמכים, 25 תיקים, 98 עדכונים
גירוש
400 מסמכים, 13 תיקים, 99 עדכונים
הריסת בתים
904 מסמכים, 4 תיקים, 248 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
1065 מסמכים, 22 תיקים, 203 עדכונים
חומת ההפרדה
445 מסמכים, 8 תיקים, 81 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1910 מסמכים, 55 תיקים, 412 עדכונים
ירושלים המזרחית
1852 מסמכים, 30 תיקים, 422 עדכונים
כבוד המת
160 מסמכים, 3 תיקים, 28 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
121 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
169 מסמכים, 7 תיקים, 27 עדכונים
מעצרים
451 מסמכים, 15 תיקים, 86 עדכונים
עינויים
272 מסמכים, 5 תיקים, 58 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
1140 מסמכים, 10 תיקים, 300 עדכונים
פיצויים
130 מסמכים, 0 תיקים, 21 עדכונים
תושבות שטחים
693 מסמכים, 28 תיקים, 157 עדכונים
משפטי-כללי
367 מסמכים, 6 תיקים, 43 עדכונים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב