שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פסיקה במבחן - תושבות שטחים

(1-1 מ-1)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףניצול כלכלי של שטח כבוש: בג"ץ 69/81 אבו עיטה נ' מפקד איזור יהודה והשומרון; בג"ץ 493/81 קנזיל נ' הממונה על המכס, מפקדת איזור חבל עזה (פסק דין מיום 5.4.1983)
ביקורת  |  69/81  |  1.11.2009  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו [הקיסרות הרומית]. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו – לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין – להושיב בהן זונות, מרחצאות – לעדן בהן עצמן, גשרים – ליטול מהן מכס.גמרא, שבת לג ע"ב ניצול כלכלי של שטח כבוש – ימיו כימי המלחמות והכיבושים. אולי, מעבר לכל ההסברים הלאומניים, הביטחוניים והאידיאולוגיים...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב