שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פסיקה במבחן - מניעת מפגש עם עו"ד

(1-1 מ-1)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבית המשפט מניח: בג"ץ 5553/09 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל (פסק דין מיום 26.4.2010)
ביקורת  |  5553/09  |  1.11.2012  |  ד"ר נעמה כרמי
בעתירה שהגיש לבג"ץ בשנת 2009, ביקש הוועד נגד עינויים מניעה מוחלטת של שימוש בכבילה כאמצעי חקירה בחקירות שב"כ; מניעת כבילה בתנוחות משפילות או הגורמות סבל או כאב – תוך פירוט מספר תנוחות כאלה באופן קונקרטי; ופרסום הנחיות ברורות להסדרת אמצעי ריסון שאינם גורמים כאב או סבל.[1] הזכויות עליהן באה העתירה להגן הן הזכות לחופש מעינויים ומצורות אחרות של יחס אכזרי, ו/או בלתי אנושי ו/או משפיל; הזכות לבריאות ול...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב