שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פסיקה במבחן - תנאי כליאה

(3-1 מ-3)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףכליאת פלסטינים מהגדה המערבית בשטח ישראל - סמכויות המפקד הצבאי: בג"ץ 2690/09 יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (פסק דין מיום 28.3.2010)
ביקורת  |  2690/09  |  1.3.2012  |  עו"ד אלון מרגלית
ביקורת
פלסטינים מהגדה המערבית מועברים דרך קבע למעצר ולמאסר במתקני כליאה בשטח ישראל. בנוסף, הליכים משפטיים בעניינם של פלסטינים מהגדה מתקיימים בבתי משפט צבאיים בתחומי ישראל. העותרים, ארגוני זכויות אדם, טענו בעתירה לבג"ץ כי המדיניות של החזקת עצורים ואסירים פלסטינים בישראל מנוגדת לאיסור המוחלט שבאמנת ג'נבה הרביעית על העברה כפויה וגירוש של אזרחים מוגנים מן השטח הכבוש לשטחה של המעצמה הכובשת, יהא המניע אשר י...
פרשנות אמנת ג'נבה על ידי שופטי בית המשפט העליון: בג"ץ 253/88 סג'דיה נ' שר הביטחון (פסק דין מיום 8.11.1988)
ביקורת  |  253/88   |  1.4.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
בראשית האינתיפאדה הראשונה ערכה ישראל מעצרים המוניים בשטחים הכבושים. עצורים רבים הועברו למחנה כליאה מיוחד שהוקם הרחק-הרחק – בקציעות שבנגב, בתחומי ישראל.בפסק דין סג'דיה דן בית המשפט העליון בשורה של עניינים הנוגעים לאותו מחנה כליאה. בית המשפט מורה לצבא לפתור את בעיית הצפיפות הקשה במקום, לבטל נהלי ענישה של העמדת כלואים בפינת המכלאה, לספק לכלואים עיתונים מבעוד זמן ולא לאחר שהתיישנו, להרחיב את אספקת ...
סמכויות השפיטה בשטחים הכבושים: בג"ץ 6504/95 ואג'יה נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.11.1995)
ביקורת  |  6504/95  |  1.12.2010  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
מזה ארבעים ושתיים שנים שולטת ישראל בכל השטח שבין הירדן לים. מצד אחד, נוהגת ישראל בשטח כיחידה אחת. מצד שני, היא מקיימת בשטח משטר, לפיו דין אחד חל על חלק מסוים מהאוכלוסייה, בעוד דין אחר, צבאי, חל על חלקה האחר. הסטטוס של שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה כשטחים כבושים משמש להצדקת כפל הדינים הזה. אולם בפועל, מדובר בדין אישי, הצמוד בחלקו לאדם (וללאום) ורק בחלקו לטריטוריה. הדבר מתגלה באופן בולט במקרים בהם...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב