שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פסיקה במבחן - משפט מינהלי

(6-1 מ-6)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףמעמדם של נכסים בגדה המערבית שהיו בבעלות של יהודים לפני 1948: בג"ץ 3103/06 שלמה ולירו נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 6.2.2011)
ביקורת  |  3103/06   |  1.7.2012  |  עו"ד יותם בן-הלל
ביקורת
בג"ץ 3103/06 שלמה ולירו נ' מדינת ישראל עוסק בגורלם של נכסים בחברון אשר נקנו, על פי הטענה, על ידי משה ולירו בשנת 1935. ולירו נפטר בשנת 1945 ורכושו חוּלק בין שלושת ילדיו. העותרים הם שניים מילדיו ויורשיו של הילד השלישי.   כידוע, החל משנת 1948 היתה הגדה המערבית נתונה לשליטת ממלכת ירדן. כגורלם של נכסים אחרים אשר היו בבעלות יהודים ערב מלחמת 1948, גם הנכסים נושא העתירה הוקנו לממונה הירדני על רכוש האו...
המלחמה בגניבת כלי רכב בישראל: ב"ש (י-ם) 4506/08 עג'ג' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.5.2008); בש"פ 4343/08 עג'ג' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 29.6.2008)
ביקורת  |  4506/08, 4343/08  |  1.12.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
אחד הכללים המרכזיים בדיני הכיבוש הוא, ששיקול דעתו של המפקד הצבאי של שטח כבוש שבוי בידי שני קטבים מגנטיים בלבד: מצד אחד, הצרכים הצבאיים של כוחות הכיבוש; מצד שני, טובתה של האוכלוסייה בשטח הכבוש. שוב ושוב פסק בית המשפט העליון הישראלי, שאסור למפקד הצבאי לקחת בחשבון את האינטרסים הלאומיים של המדינה הכובשת, של ישראל. אבל כשמגיעים לכיסן של חברות הביטוח הישראליות, עיקרון יסוד זה נשכח על אם הדרך.פסק הדין...
הוראות פתיחה באש: ע"א 7995/02 המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון נ' שענובי (פסק דין מיום 25.9.2007)
ביקורת  |  7995/02  |  10.9.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
מקובל שלרשויות אכיפת החוק יש סמכות להפעיל כוח כדי לעצור חשודים בדבר עבירה. מדובר בסמכות מרחיקת לכת: ענייננו לא בהגנה עצמית או בהפסקת עבירה, גם לא בהפעלת כוח כדי לאכוף פסק דין שכבר ניתן. מדובר בסמכות עזר, הנלווית לסמכות לכלוא אדם לצורך בירור חשדות (שטרם הוכחו) כנגדו. ממילא, הסמכות להפעיל כוח במצב שכזה צריכה להיות מוגבלת. הכללים הנוגעים להפעלת כוח בנסיבות אלו הם נייר לקמוס למשקל שנותנת החברה לזכו...
פרשנות אמנת ג'נבה על ידי שופטי בית המשפט העליון: בג"ץ 253/88 סג'דיה נ' שר הביטחון (פסק דין מיום 8.11.1988)
ביקורת  |  253/88   |  1.4.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
בראשית האינתיפאדה הראשונה ערכה ישראל מעצרים המוניים בשטחים הכבושים. עצורים רבים הועברו למחנה כליאה מיוחד שהוקם הרחק-הרחק – בקציעות שבנגב, בתחומי ישראל.בפסק דין סג'דיה דן בית המשפט העליון בשורה של עניינים הנוגעים לאותו מחנה כליאה. בית המשפט מורה לצבא לפתור את בעיית הצפיפות הקשה במקום, לבטל נהלי ענישה של העמדת כלואים בפינת המכלאה, לספק לכלואים עיתונים מבעוד זמן ולא לאחר שהתיישנו, להרחיב את אספקת ...
דיכוי פעילות פוליטית בשטחים: בג"ץ 660/88 אגודת "אינש אל-אוסרא" נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור יהודה ושומרון (פסק דין מיום 11.10.1989)
ביקורת  |  660/88  |  1.3.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
שלטון צבאי כפוי גורם מטבעו להתנגדות פוליטית בקרב מי שהוא כופה עצמו עליהם. לכן, הוא בהכרח כרוך בדיכוי החיים הפוליטיים של האוכלוסייה הנשלטת. למעשה, הדיכוי או המניפולציה של החיים הפוליטיים הם תנאים הכרחיים לשרידתה של עריצות. למרות שדברים אלו הם בבחינת המובן מאליו, מוזר לראות כיצד מיישם אותם בית משפט, במדינה המכריזה על עצמה כדמוקרטית, בלי כחל ושרק.באוקטובר 1989, בשיאה של האינתיפאדה הראשונה, נתן בית...
התנחלות עם חסינות: בג"ץ 6492/08 עמותת ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (פסק דין מיום 14.1.2010)
ביקורת  |  6492/08  |  15.2.2010  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
אחד המאפיינים החשובים של כיבוש במשפט הבינלאומי הוא אופיו הזמני. אסור לה למדינה הכובשת לקבוע עובדות של קבע בשטח הכבוש. לכן, מבחינתו של בית המשפט העליון הישראלי, כל השינויים שחוללה ישראל בשטחים אינם אלא שינויים ארעיים: ההתנחלויות, חומת ההפרדה, המחנות הצבאיים. צווי תפיסה שהוצאו ומוּצאים לשם הקמת כל אלו הם לעולם זמניים כביכול באופיים – ולו בשל הזמניות-שאין-לה-קץ של הכיבוש. כאשר הדוקטרינה המשפטית מח...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב