שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

התורמים למוקד

המוקד להגנת הפרט מבקש להודות לתורמים הבאים על תמיכתם בפעילותו ב-2017:


 • Catholic Relief Services (CRS)
 • Commission of the European Communities, Belgium
 • Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Tel Aviv
 • Human Rights & International Humanitarian Law Secretariat/NIRAS, Ramallah, Representing Sweden, Denmark, Netherlands and Switzerland
 • Norwegian Refugee Council (NRC)
 • Oxfam Novib, Netherlands
 • Pro Victimis, Switzerland
 • Royal Norwegian Embassy, Tel Aviv 
 • Sigrid Rausing Trust, United Kingdom
 • Trocaire, Ireland
 • United Nations Development Programme (UNDP), Jerusalem
 • United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Jerusalem

ולאנשים הרבים שהביעו את תמיכתם בהתנדבות ובתרומה.mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב