שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
(20-1 מ-146)
  מסמכים (0)     תיקים (146)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףשלילת מעמד של תושבת ירושלים המחלקת את חייה בין עזה לירושלים: המקרה של פ"א
5 מסמכים | תאריך עדכון : 19.2.2009
פ"א, תושבת קבע בירושלים, נישאה בשנת 1990 לר"א, המתגורר בעזה. בעת שנישאו הייתה התנועה בין ישראל לבין רצועת עזה חופשית ולא חייבה קבלת היתר. לאחר שהקשיחה ישראל את תנאי המעבר לרצועה קיבלה פ"א היתרים שהונפקו עבורה במסגרת נוהל "משפחות חצויות", שנועד להסדיר את כניסתם לרצועה של תושבי ישראל ואזרחיה הנשואים לפלסטינים מעזה. לאורך השנים הקפידה פ"א לחדש את ההיתרים שהיו בידה, בהתאם לנוהל, ואף נהגה להיכנס ליש...
מניעת מעבר מרצועת עזה לגדה לצורך קיום טקס נישואין: המקרה של ו"א
4 מסמכים | תאריך עדכון : 8.12.2008
ביוני 2007 חתמה ו"א, המתגוררת בבית הוריה במחנה הפליטים ג'באליה שברצועת עזה, על חוזה נישואין עם בחיר לִבה המתגורר באלעיזריה שבאזור בית לחם. אותה העת התחוללו בעזה אירועים אלימים, בעקבותם סגרה ישראל את כל המעברים בינה לבין רצועת עזה. אי לכך המתינה ו"א כחודשיים בטרם פנתה לוועדה האזרחית הפלסטינית בבקשה לאפשר לה לעבור לגדה המערבית כדי שתוכל לממש את נישואיה. בקשתה סורבה על ידי ישראל. לאור הסירוב דחו ב...
סירוב לבקשות איחוד משפחות בשל קִרבה משפחתית למבצע פיגוע: המקרה של האחים א"ד
8 מסמכים | תאריך עדכון : 6.6.2011
ביום 16.3.2008, כעשרה ימים לאחר שביצע ע"א פיגוע בישיבת "מרכז הרב" בירושלים, שבו נרצחו שמונה אזרחים ישראלים, קיבלו אחיו ואחותו מכתבים ממנהל מינהל האוכלוסין המודיעים להם בנוסח לקוני כי בקשותיהם לאיחוד משפחות עם בני זוגם מסורבות בשל היותם בני משפחתו של המפגע. האחים הם תושבי קבע המתגוררים עם בני זוגם בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית. בקשת האח לאיחוד משפחות אושרה בשנת 2004 ומאז קיבלה אשתו היתרי שה...
הריסת בית משפחתו של מבצע פיגוע: המקרה של משפחת א"ד
5 מסמכים | תאריך עדכון : 5.1.2009
באוגוסט 2008 הודיע אלוף פיקוד העורף כי בכוונתו להורות על הריסת שתי קומות הביניים בבניין שבו מתגוררת משפחתו של מבצע הפיגוע בישיבת "מרכז הרב" במארס 2008. כחודש לאחר מכן, ולאחר שנדחתה השגה שהגיש על החלטת ההריסה, עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה לקבל לידיו הן את דו"ח ועדת שני שהוקמה ב-2004 ובמסקנותיה קבעה, בין היתר, כי הריסת בתים איננה אפקטיבית, והן את התוכנית ההנדסית לביצוע הריסת הבית. המוקד ביקש...
מניעת ביקור של אם וילדיה אצל אב המשפחה, ממורחקי כנסיית המולד: המקרה של ר"א
4 מסמכים | תאריך עדכון : 11.2.2009
בספטמבר 2002, עם סיום פרשת המבוקשים הפלסטינים שהתבצרו בכנסיית המולד, הורחקו בעלה ואביה של ר"א, תושבת בית לחם, לרצועת עזה על ידי ישראל. כעבור כשנה עברה ר"א ביחד עם בתה הקטנה להתגורר ברצועה לצד בעלה. בספטמבר 2006 יצאה ר"א עם שני ילדיה מרצועת עזה לביקור אצל בני משפחתם בבית לחם. כשביקשה לשוב לביתה ברצועה פנתה למת"ק הישראלי בבית לחם והגישה בקשת מעבר לרצועת עזה. בקשתה סורבה על ידי ישראל. במשך כשנה שב...
יציאתם של ארבעה ילדים מרצועת עזה על מנת להצטרף להוריהם בגדה: המקרה של משפחת א'
6 מסמכים | תאריך עדכון : 21.2.2008
א"ע, המתגוררת ברצועת עזה, נשואה למ"ע, המתגורר מאז ינואר 2007 ברמאללה, במסגרת עבודתו במשרד התעופה הפלסטיני. א"ע סובלת ממחלה חיסונית כרונית נדירה הכרוכה בקשיים פיזיים ומחייבת טיפולים רבים. בקשות שהגישה במינהלת התיאום והקישור הפלסטינית לקבלת היתר מעבר בישראל עבורה ועבור ארבעת ילדיה, לצורך ביקור האב בגדה, נענו כולן בסירוב. בקשה דומה שהגישה באמצעות המוקד להגנת הפרט לתא ההומניטארי במינהלת התיאום והקי...
קריעת שתי "משפחות חצויות": המקרה של משפחת א"מ
4 מסמכים | תאריך עדכון : 12.3.2008
ה"א, תושב ישראל, מתגורר ברחובות ונשוי לפלסטינית מרפיח. בין ספטמבר 2005 למאי 2006 התגורר הזוג ברצועת עזה, ולאחר מכן שב ה"א להתגורר ולעבוד בישראל לצורך פרנסת המשפחה. אשתו ובנם הקטן נותרו ברצועה. עד ינואר 2007 נהג ה"א לבקר את אשתו ובנו מדי חודש. מאז, כל בקשותיו להיכנס לרצועה נענו בסירוב.  באפריל 2007 פנה המוקד להגנת הפרט בשם ה"א למת"ק עזה בבקשה להתיר את כניסתו לרצועה. במשך כמעט שלושה חודשים לא זכו...
התניית הכניסה לרצועת עזה בהתחייבות לצמיתות לא לשוב לגדה: המקרה של מ"א
3 מסמכים | תאריך עדכון : 11.1.2009
בשנת 2001 נישא מ"א, המתגורר בחברון, לנ"א, המתגוררת ברצועת עזה. בשל המגבלות הקשות שמטיל הצבא מאז שנת 2000 על פלסטינים המתגוררים ברצועת עזה ומבקשים לעבור לגדה המערבית, נשארו השניים ברצועה ושם נולדו שני ילדיהם. במשך שבע שנים נמנע מ"א מלבקר את משפחתו בחברון עקב החשש כי ישראל תמנע את חזרתו לאשתו ולילדיו ברצועה.  במאי 2007 נותחה אמו בבית החולים אלמקאצד שבירושלים המזרחית ורגלה נכרתה. למרות החששות הכבד...
מניעת ביקור אסיר: המקרה של ס"ב
6 מסמכים | תאריך עדכון : 25.5.2009
בעלה של ס"ב, תושבת רמאללה, נעצר בשנת 2003 ונשפט לתשעה מאסרי עולם ול-30 שנות מאסר. בנם נולד לאחר שהאב נעצר, והשניים מעולם לא זכו לראות זה את זה. בינואר 2005 פנתה ס"ב לצבא באמצעות הצלב האדום בבקשה לבקר את בעלה הכלוא. שנתיים ושמונה חודשים חלפו מיום פנייתה, בלא מענה. גם פניותיו של המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בבקשה להסדיר את ביקורה אצל בעלה לא זכו לתגובה. בספטמבר 2007 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה להסדיר את...
גירוש מהגדה לרצועת עזה: המקרה של מ"א וי"א
2 מסמכים | תאריך עדכון : 3.8.2008
ביום 27.5.2008 פשטו חיילים באישון ליל על שכונת מגורים בקלקיליה, קיבצו את הגברים מחוץ לבתיהם ואספו מהם את תעודות הזהות. כל מי שנולד בעזה או שכתובתו רשומה בעזה – נעצר. למחרת היום שוחררו אלה שעל פי מרשם האוכלוסין כתובתם מצויה בגדה, אך שניים מהם, מ"א וי"א, בעלים ואבות לילדים, עמדו בסכנת גירוש לרצועת עזה. העילה לגירוש: השניים חיים את חייהם בגדה המערבית אף על פי שכתובתם הרשמית היא בעזה.  מ"א עבר מהרצ...
הפסקת הליך איחוד משפחות בשל טענה ביטחונית כלפי בן משפחה רחוק: המקרה של מ"ב
2 מסמכים | תאריך עדכון : 6.11.2008
מ"ב, בת יריחו במקור, נישאה לתושב ירושלים בשנת 1997 ומאז היא מתגוררת עמו בבית חנינא. בשנת 2007, לאחר שבעלה הגיש עבורה בקשה לאיחוד משפחות, החלה מ"ב לקבל היתרי שהייה מתחדשים בהתאם לנהלים. בספטמבר 2008, יומיים בלבד לפני תאריך תפוגת היתר השהייה של מ"ב, שיגרה לשכת רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית לבני הזוג מכתב ובו נמסר כי הליך איחוד משפחות בעניינם מופסק משום שבני משפחתה של מ"ב הם פעילי חמאס. ...
איחוד משפחות ורישום ילדים: המקרה של ח"ג
2 מסמכים | תאריך עדכון : 19.8.2009
ח"ג היא תושבת ירושלים ואם לשמונה ילדים. האם ובתה הצעירה ביותר אשר נולדה בירושלים, הן תושבות קבע בישראל, ואילו שבעת ילדיה הנוספים הם בעלי מספר זיהוי פלסטיני ונטולי מעמד בישראל. בשנת 2002, לאחר שהמשפחה עברה להתגורר בסילוואן שבתחומי ירושלים, הגישה ח"ג בקשה לאיחוד משפחות עבור בן זוגה ולרישום ילדיה. חודשים רבים לאחר הפנייה התקבלה תשובת משרד הפנים לפיה הבקשה עבור שתי הבנות שגילן מעל 12 מסורבת, לאור ה...
תביעת נזיקין בגין תקיפת ילדים בני 10–14 בידי שוטרים: המקרה של האחים ג'
4 מסמכים | תאריך עדכון : 3.11.2008
ביום 14.8.1998 יצאו שלושה אחים בני 10, 13 ו-14 לשחק כדורגל ליד ביתם בשכונת עין אלחמרא בחברון. במהלך המשחק התגלגל הכדור לעבר עמדת מג"ב סמוכה ושלושה שוטרים שהיו בה החרימו אותו. הילדים הפצירו בשוטרים להשיב להם את הכדור אך השוטרים החלו להכות אותם בברוטאליות. אמם של הילדים הוזעקה למקום, וכאשר ניסתה לחלץ את ילדיה מידי השוטרים נדחפה על ידי אחד מהם בחוזקה והופלה אל הקרקע.   מיד בתום האירוע ניגשה האם לת...
מניעת מעבר מהרצועה לגדה לצורך ניתוח: המקרה של ד"ס
1 מסמכים | תאריך עדכון : 9.1.2008
ד"ס, נשוי ואב לשבעה, מתגורר בבית לאהיה שברצועת עזה ועובד כאיש אחזקה בארגון אונר"א. ביום 9.10.2004, שעה שישב עם בני משפחתו על גג ביתם, הפגיז הצבא את הבניין. דודו ואחיו של ד"ס נהרגו ואחרים נפצעו קשה. הוא עצמו נפגע מרסיסים בכל חלקי גופו. הפגיעה הקשה ביותר הייתה בעינו השמאלית. למרות סדרת טיפולים בבית החולים ברזילי באשקלון החמיר מצבו הרפואי והוא הופנה על ידי משרד הבריאות הפלסטיני לניתוח שיקום ראייה ...
מניעת ביקור בכלא של אסיר לשעבר: המקרה של נ"ד
5 מסמכים | תאריך עדכון : 11.11.2009
נ"ד, תושב ירושלים, הוא אסיר לשעבר, הפעם האחרונה בה נעצר הייתה בשנת 1994. אביו נעצר בשנת 1993 ונשפט למאסר עולם. במשך שנים ביקר נ"ד את אביו הכלוא בישראל ללא כל קושי. בתחילת דצמבר 2008 הועבר האב לכלא גלבוע ולראשונה נמנעה כניסתו של נ"ד לבית הסוהר בתואנה שהוא "אסיר לשעבר". המוקד להגנת הפרט פנה לשב"ס בבקשה להסיר את המניעה, אך פניותיו לא נענו. לאחר למעלה משבעה חודשים בהם לא ביקר נ"ד את אביו, עתר המוקד...
תביעת נזיקין בגין השפלה והתעללות במעצר: המקרה של א"ד
3 מסמכים | תאריך עדכון : 3.2.2008
באפריל 2002, במהלך מבצע "חומת מגן", נעצר א"ד על ידי חיילים בכיכר מנארה שברמאללה. החיילים כיסו את עיניו, אזקו את ידיו והובילו אותו לבניין סמוך, שם הִכו אותו ואיימו עליו בנשק דרוך. לאחר מכן, בעת שהועבר באוטובוס למחנה המעצר עופר הוסיפו החיילים להכותו.   עם הגעתו למחנה עופר הוכנס א"ד לחדר צר בו הוחזק במשך ארבעה ימים, יחד עם עצורים רבים נוספים, כשידיהם נתונות באזיקים ועיניהם מכוסות. הצפיפות הייתה ...
הסדר מעמדה של ילדה המתגוררת עם סביה בירושלים: המקרה של ג"ד
2 מסמכים | תאריך עדכון : 7.2.2008
הוריה של ג"ד התגרשו זמן קצר לאחר לידתה. אמה שבה להתגורר בחברון, ואביה, תושב ישראל, ריצה באותה עת תקופות מאסר לסירוגין, ולפיכך הופקדה ג"ד בידי סבה וסבתהּ, תושבי שכונת ראס אל עמוד בירושלים. ג"ד מתגוררת עמם בביתם מאז היותה בת חצי שנה. במשך שנים רבות ניסו הסבים להסדיר את מעמדה אך משרד הפנים עמד על כך שעליהם להתייצב לרישום ביחד עם אבי הילדה, אף כי הלה ישב, כאמור, בבית כלא בישראל. בשנת 2004 הצליחה הס...
יציאה מעזה לחו"ל למטרת נישואין: המקרה של מ"ד
1 מסמכים | תאריך עדכון : 18.5.2008
מ"ד, פלסטינית מרצועת עזה, היא חירשת מאז היותה בת שנתיים עקב מחלה. ביולי 2007 חתמה על חוזה נישואין עם אזרח אוסטרי, אף הוא חירש. טקס הכלולות אמור היה להתקיים ביוני 2008. עם החתימה על הסכם האירוסין החלה מ"ד בניסיונותיה לצאת מרצועת עזה לירדן במטרה להגיע לאוסטריה ולהתחיל שם את חייה המשותפים עם בחיר לִבה. על מנת לצאת מהרצועה היה עליה להגיש בקשה לוועדה האזרחית הפלסטינית ושזו תעביר את הבקשה למינהל האזר...
שמונה מבקשי מקלט מעזה
8 מסמכים | תאריך עדכון : 10.10.2008
ביום 25.7.2008 פשטו כוחות חמאס על אזור תל אלהוא בעיר עזה, במרדף אחר שמונה אנשי פתח המתגוררים במקום. בתום קרב שנמשך לילה שלם, במהלכו הוצתו בתיהם, הצליחו השמונה להימלט מהאזור והסתתרו אצל מכרים. כעבור שלושה ימים, נוכח החשש כי יתגלו, נאלצו השמונה לעזוב את הבית בו הסתתרו ומצאו עצמם בשטח פתוח ומסוכן, סמוך לגדר ההפרדה בין רצועת עזה לישראל. מספר ימים שהו שם תחת שמש יוקדת, ללא די מזון ומים. שניים מן הנ...
מעצר וחקירה במשך עשרה ימים ללא תיעוד או דיווח: המקרה של ח"ז
3 מסמכים | תאריך עדכון : 22.1.2009
ביום 4.1.2009 נסע ח"ז, קטין בן 17, באוטובוס ציבורי מביתו בשכונת ראס אל עמוד בירושלים לבית ספרו שבשכונת אל-עזרייה. בהגיעו למחסום נייד, עלו שוטרי מג"ב על האוטובוס וביקשו מן הנוסעים להציג תעודות, ולאחר מכן הורו לח"ז לרדת מן האוטובוס. בטרם הוחרם ממנו הטלפון הנייד הספיק ח"ז להתקשר לביתו והודיע לאמו שחיילים לקחו אותו. עיניו של הנער כוסו, ידיו נאזקו, והוא הועבר ליעד לא ידוע. על פי עדותו, במשך הנסיעה ה...

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב